Saarte Liinid sõlmisid partnerluslepingu lätlastega (1)

Saarte Liinid sõlmisid partnerluslepingu lätlastega

EDU VÕTI ON KOOSTÖÖ: Partnerluslepingule kirjutasid eile alla Mersrags Port juhatuse esimees Janis Budreika (vasakul), projektijuht Lauris Karlsons ja AS-i Saarte Liinid juhatuse esimees Ants Tammleht.
Foto: Aare Laine

Eile allkirjastasid AS-i Saarte Liinid juhatuse esimees Ants Tammleht ja Läti Vabariigi Mersragsi sadama juhatuse esimees Janis Budreika ning projektijuht Lauris Karlsons partnerluslepingu sadamate arendamiseks.

Projekti rahastab Euroopa Liit Eesti-Läti programmist 11 miljoni krooniga. Omafinantseeringu osa on 15 protsenti. Abirahaga planeeritakse süvendustöid Ruhnu sadamas ja Roomassaare vana sadamakai rekonstrueerimist.

“Põhirõhk on ikkagi Roomassaarel parandamaks Saaremaa ja Läti vahelist laevaühendust,” selgitas projekti koordinaator Anne Oolup Saar-te Liinidest.
Läti poolt on peale Mersragsi sadama (Riia lahe sadam, mis asub rajoonikeskusest Talsist 42 km ja Riiast 95 km kaugusel) koostööpartnerid veel kaks firmat.

Projektijuht Lauris Karlsons ütles, et ühisettevõtmine on tähtis eelkõige kogu regioonile Riia lahe mõlemal kaldal. Karlsonsi hinnangul peaks sadamate uuendamine kaasa aitama mereturismi arengule. Lätlasest projektijuht tõi esile Saarte Liinide kogemust väikesadamate rajamisel ja rekonstrueerimisel, märkides, et neil on Eesti kolleegidelt paljugi õppida.
Selgitamaks Saarte Liinide osa, ütles Anne Oolup, et nii Roomassaares kui Ringsus (Ruhnus) tehakse töid vastavalt Eesti seadusandlusele.

“Eesti Vabariigi siseministeerium vaatab meie tegevuse üle ja esitab seejärel materjalid projekti peapartnerile. Mersrags Port teeb ühise raporti ja rahataotluse kaks korda aastas – juunis ja aasta lõpus. Pärast raporti kinnitamist ja raha eraldamist kannab peapartner lepingulised summad meile üle,” rääkis Oolup.

Saarte Liinide juhatuse esimees Ants Tammleht märkis, et ühisel arutelul vaeti veel teisigi merelise koostöö võimalusi. Ühest või teisest ideest on praegu veel vara rääkida, aga nii lätlased kui ka saarlased on veendunud, et ühistegevus toob edu.

Print Friendly, PDF & Email