Omavalitsustund raadios

Eilses “Omavalitsustunnis” rääkisid oma vallast Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär ja abivallavanem Ivar Ansper.

A. P.: Orissaare valla elanike arv on vähenenud samamoodi nagu enamikus maakonna omavalitsustes. Iive on meil positiivne, küllap on siis elanike arv vähenenud mujale elama asunute tõttu.
I. A.: Minul saab vallas töötatud kolm aastat. Ega see aeg veel pikk ei ole, aga samas on ülevaade asjadest olemas.
A. P.: Praeguste laekumistega on jätkuvalt kehvasti. Ka jaanuar ei ole näidanud veel mingit lisatulu. Uue eelarve kavandame 11% väiksema, kui oli eelmisel aastal. Nuditud on igalt poolt, kust vähegi võimalik.
I. A.: Allasutuste osas on meil valla kodulehel veel väikesed vead üleval, aga me tegeleme selle uuendamisega praegu. Meil on haridusasutustest olemas praegu üks kool, huvikool ja lasteaed.

A. P.: Haridusele läheb meie valla eelarvest sel aastal 56%.
I. A.: Meie gümnaasium annab ka mereharidust ja viimasel ajal on selles valdkonnas uusi arenguid ette näha.
A. P.: Gümnaasiumi kaotamise plaan tegi meie rahva ärevaks, nüüd oleme juba veidike rahunenud. Meie koolis ei käi mitte üksnes oma valla, vaid ka Muhu, Pöide ja Laimjala valla lapsed. Töötame selle nimel, et siin saaksid keskhariduse nii meie lapsed, lapselapsed kui ka kõik tulevased põlvkonnad.

I. A.: Endise internaatkooli hoone ülevalpidamine oleks vallale ülejõu käinud. Meile sobib, et riik müüs selle erakätesse ja praegune omanik otsib hoolega võimalusi, kuidas maja korda saada.
A. P.: Ettevõtete nimekirjas on meil neid 70. Seal on muidugi esindatud nii vald kui ka riik. Erakapitalil põhinevaid on 50 ringis.
I. A.: Valla võimalused eraettevõtlust aidata on piiratud, aga peamised hoovad on planeerimistegevus ja abi bürokraatlike asjaajamiste kiirendamisel.

A. P.: Töötuid on vallas hetkel 103. See on liiga suur arv. Kõik, kellel on toimetulekuga probleeme, pöördugu kindlasti valla sotsiaalosakonda. Sotsiaalseid töökohti lumeloopimiseks me ei moodusta ja bussisaatjaid pole meil ka vaja.
I. A.: Pool valla rahvast elab alevikus, pool kolmekümne kuues külas.
A. P.: Külaseltsid on need, kes on kohaliku elu värskendajad.
A. P.: Spordimaja on meil tänapäevane, kultuurimaja aknad on samuti hiliste õhtutundideni valged, kuigi maja seis pole kiita. Tegijaid jätkub mõlemasse.
Noppeid tegi Toivo Vaik

Print Friendly, PDF & Email