Linnakoolis käivad Pihtla lapsed jäävad sõidusoodustusest ilma (6)

Pihtla vallavolikogu arutas eile Kuressaare linnas põhikoolis käivatele lastele bussisõidu kompenseerimise küsimust.

Ehkki otsust veel vastu ei võetud, leiti, et küsimus on põhimõtteline, ning selleks, et väärtustada oma valla koole, ei peaks vald soosima teistes koolides õppimist.
Vallavanem Jüri Saare sõnul tõstatus küsimus volikogu eelarvekomisjonis tänavust eelarvet tehes ning ehkki vald võidaks vähe, ca 10 000 krooni, on rahasummast olulisem hariduspoliitiline küsimus.

Saar ütles, et küsimust arutas ka vallavalitsus, jõudes üksmeelselt otsusele lõpetada uuest õppeaastast põhikooliealiste laste koolisõidu kulude kompenseerimine. Vallavanema sõnul ei käi otsuse alla Vätta lapsed, kuna nende koolitee on aastaid logistiliselt Kuressaarega seotud olnud.
Vallavolikogu esimehe Tõnu Hüti arvates võiks ka Pihtla vald kaaluda toetuse maksmist neile lastele, kes tulevad oma valla kooli – see oleks tema sõnul valla rahakotile isegi odavam kui teisele omavalitsusele pearaha maksmine.

Vallavolinik Priit Kuusk sõnas, et kindlasti saab volikogu hariduskomisjon Kaali kooli puhul analüüsida, miks osa vanemaid eelistab panna oma laps Kuressaare või mõne muu omavalitsuse kooli, mitte aga Kaali põhikooli. Pihtla lasteaed-algkoolis lastepuudust ei ole, seal avatakse tuleval sügisel koguni neljas kooliklass.

Pihtla vallavolikogu lükkas otsustamise järgmiseks istungiks, mis peaks toimuma tuleva kuu lõpus. Huvikoolides käijate sõidu kompenseerimist nimetatud otsus ei puuduta, seda kavatsetakse jätkuvalt toetada 50 protsendi ulatuses.

Print Friendly, PDF & Email