Jänese survemeetod ärgitas riigikogulasi aru pärima

Oma Saare uudislugu sellest, et kultuuriministeerium survestab liitmuuseumi vastu olevaid maavanemaid ringi mõtlema, ajendas riigikogu liikmeid minister Laine Jänesele arupärimist esitama.

Kaheksa riigikogu keskfraktsiooni liiget viitavad oma arupärimises laupäeval Oma Saares ilmunud uudisele. Viitasime selles, et kaks IRL-i [tänaseks kolm] kuuluvat maavanemat Priit Sibul Põlvast ja Kalev Härk Valgast saatsid minister Jänesele kirja, teatades, et nad ei kooskõlasta liitmuuseumi eelnõu.

Vastuseks kirjutas Laine Jänes selgitava kirja, paludes maavanematel ringi mõelda ja “eelnõu kooskõlastamise veelkordselt läbi vaadata”. Maavanemad kinnitasid Oma Saarele, et ei kavatse seda teha.
Laine Jänes ootas eelnõu kohta maavalitsuste ja muuseumide asukohajärgsete omavalitsuste arvamusi alates 3. veebruarist 15 tööpäeva jooksul. See tähtaeg kukkus eile, kuid eelnõude elektroonilise kooskõlastamise süsteemis e-õigus pole märget mitte ühegi valla või maavalitsuse tagasiside kohta.

Kultuuriministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Ave Toots-Erelt põhjendas seda eelmisel nädalal Oma Saarele sellega, et e-õigus on peamiselt ministeeriumide vahelise kooskõlastuse keskkond ning et kõik saadetud kooskõlastused on avalikult saadaval kultuuriministeeriumi dokumendiregistris.
Riigikogulased tahavad teada, mitu kohalikku omavalitsust, maavanemat ja omavalitsusliitu on reformikava mittekooskõlastanud, ja soovivad nimekirjast täielikku ülevaadet.

“Millised on olnud läbivad vastuargumendid ja kuidas kommenteerite muuseumide ühisavaldust?” pärivad riigikogu liikmed. Samuti tahavad nad teada, mitu muuseumi on reformi heaks kiitnud.
Veel küsivad keskerakondlased reformierakondlasest ministrilt kommentaari Saaremaa muuseumi direktori Endel Püüa arvamusele, et reformikava on Reformierakonna järjekordne tsentraliseerimiskava, kus liitmuuseumi uus põhimäärus annab peadirektorile liigsuure mõjuvõimu ning ei arvesta maakondlike loomeinimestega.

“Kas antud reformi on suunatud läbi ministeeriumi poolt eraldatavate summade manipuleerimise? Näiteks kas olete avaldanud survet omavalitsusjuhtidele ja maavanematele, et juhul kui te ei kooskõlasta, siis vastavate suveürituste ja programmide jaoks raha ei eraldata?” küsivad riigikogulased arupärimise lõpetuseks.

Samal teemal:
Kuressaare jäi muuseumireformi suhtes kahevahele;
Muuseumireformi läbisurumine käib oravapartei käsuliinis;
Minister Laine Jänes pressib muuseumireformile toetust.

Print Friendly, PDF & Email