Saarlased said muusikatundmise eest kulddiplomid (3)

Saarlased said muusikatundmise eest kulddiplomid

LÄKS HÄSTI: Saaremaa esindus Eesti muusika- ja teatriakadeemias V üleriigilisel muusikaõpetuse olümpiaadil – Veikko Lehto, Mari Ausmees, Britta Virves, Kristina Liiv ja Pille-Rite Rei.
Foto: Maria Väli

Laupäeval, 20. veebruaril toimus Tallinnas, Eesti muusika- ja teatriakadeemias V üleriigiline muusikaõpetuse olümpiaad. Osales 20 põhikooli- ja 21 gümnaasiumiõpilast, kõik eelnevalt maakondade parimaks tunnistatud. Saarlastel läks hästi, koju tõid kulddiplomi ja teise koha Kristina Liiv (juh Veikko Lehto) ning kulddiplomi ja kolmanda koha Britta Virves (2. koht muusikaline essee, 3. koht omalooming).

Päev algas kirjaliku tööga, kus poole tunni jooksul tuli täita mitmeid muusikateoreetilisi ülesandeid: näiteks tunda ära Beethoveni Elisele, mida esitati basskitarril, lahendada muusikateatri teemaline ristsõna või kirjutada 5 muusikalisi termineid sisaldavat lauset eurolaulu “Rändajad” kohta.

Järgnes noodistlaulmise voor, kus iga osaleja pidi esitama žüriile 8-taktilise lauluharjutuse, mida sai eelnevalt silmitseda vaid mõne hetke.

Ootuspäraselt huvitavaks kujunes lauluvoor. Osalejad pidid peast esitama vabalt valitud eestikeelse laulu. Kui gümnaasiumi vanuseastmes ei kordunud ükski laul ega helilooja, siis põhikoolis kujunes ülipopulaarseks Rein Rannapi laululooming. Siiski sai kuulda ka rahvalaulu ja teistsugust popmuusikat.

Omaloomingu hindamine oli 8-liikmelisele žüriile tõenäoliselt kõige keerulisem ülesanne. Noorema astme žürii esimees Olav Ehala rõõmustas, et viimastel aastatel on üha rohkem hakatud komponeerima erinevatele pillikoosseisudele. Tavapäraste laulude kõrval sai kuulda rohkesti instrumentaalmuusikat: viiulikvartetti, flöödiduot, akordioni- ja klaveripalu jm. Vanema astme žürii esimees Ülo Krigul rääkis, et hinnata püüti eelkõige teose kompositsiooni, mitte niivõrd esitust.

Pidulikul autasustamistseremoonial kiideti ka osalejate kirjutatud muusikalisi esseesid ja kontserdiarvustusi. Muusikateadlase Kerri Kotta sõnul oskavad õpilased üha paremini oma muusikalisi mõtteid jagada ja analüüsida. Tublimad kirjutajad said eripreemiaks ajakirja Muusika aastatellimuse.

Auhinnalaud oli vaatamata keerulistele aegadele meeldivalt mitmekülgne. Kõik osalejad said pronks-, hõbe-, või kulddiplomile lisaks kolm raamatut popmuusikast. Lisaks jagati rohkesti CD-sid, kontserdipileteid, ajakirju, raamatuid ja erinevas suuruses džembesid. Muusikalist vaheldust pakkusid õnnestunumad laulunumbrid ja põnevamad omaloomingulised etteasted.

Üleriigiline muusikaõpetuse olümpiaad on olnud aastaid Eesti Muusikaõpetajate Liidu ja muusikaakadeemia ühisprojekt. Korraldajatele soovin edaspidiseks südamest jaksu ja lennukaid ideid. Kuna tegemist on Euroopas ainulaadse muusikavõistlusega, toimub järgmine jõukatsumine tõenäoliselt juba rahvusvahelisel tasemel.

Print Friendly, PDF & Email