Muhu tänas muhulasi (25)

Muhu tänas muhulasi

VASTUOLU: Imre Sooäär sai vallavanem Raido Liitmäelt tunnustada Pädaste mõisa arendamise eest. Vaevalt kümmekond minutit hiljem hakkas rahvas Sooääre kõne peale jalgu trampima.
Foto: Raul Vinni

Koolimaja saalis teisipäeva õhtul toimunud vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel jagas Muhu vald välja ka iga-aastased preemiad. Aasta teoks kuulutati Lõunaranna sadama ehitamine.

Preemiaid anti välja neljas kategoorias, igaüks suuruses 5000 krooni.
Kultuuripreemia pälvis koostööprojekt INEXTEX, spordipreemia Rauno Liitmäe, hariduspreemia Linda Vapper ning aasta teoks tunnistati Lõunaranna sadama ehitus.

Muhu vald tänas ka mitmeid valla elus suurt rolli mänginud isikuid ja ettevõtteid. Tänukirja sai käsitöö ja rahvatantsuga tegelev Meeli Oidekivi, aga ka Muhu valla suurim tööandja OÜ Kehte. Parimaks maksumaksjaks oli HT Laevateenindus ning parimaks kohalikuks maksumaksjaks Muhu Farmid.

Tänu osaliseks sai ka eelmisel aastal viie tärni vääriliseks hinnatud ning Eesti aasta turismiteoks nimetatud Pädaste mõis. Valla veeprojekti teostamise eest tänati AS-i Kuressaare Veevärk ja Kuivastu sadama rekonstrueerimise eest AS-i Saarte Liinid.

Esmakordselt Muhu valla rahvaüritusel kõnelenud volikogu esimees Jaana Palu nentis, et 92 aastat on ühe riigi jaoks lühike aeg. Kuid samas on see aeg olnud nii kiiresti muutuv. Palu tunnistas naerdes, et on üsna närvis ja et alati on kasvuraskusi, kuid nendest saadakse kindlasti üle. “Mäletate kindlasti omaenda pubeka-aega, kui oli segadus,” tõi Palu paralleele kasvava riigi ja teismelise nooruki vahel.

Vallavanem Raido Liitmäe tunnistas, et nüüd tuleb lõivu maksta vahepealsele tarbimisele ja kulutamisele. Ta oli kindel, et edaspidi saab minna vaid paremaks ning tuletas meelde, et üle on elatud ka hullemaid aegu. “Praegu on aeg, kus me peale mõtlema üksteise toetamisele,” märkis ta ning ütles, et kakelda pole mõtet.

Liitmäe ütles ka, et vaatamata rasketele aegadele on vallas eelmisel aastal palju tehtud ning ka kosumise märke näha. Kasvõi veeprojekt või näiteks see, et kohalik põllumajandusettevõte on oma toodangut suurendanud.
Aktuse pidulikule osale andsid tooni kohalikud koolilapsed ja taidlejad, kes esitasid nii luuletusi kui ka muusikalisi vahepalasid.

Ametliku osa lõppedes olid kõik külalised oodatud veini- ja suupistelaua juurde, mida Muhule omaselt ilustas Muhu seelikumustriline laudlina.

Imre Sooääre kõne peale trambiti jalgu

Aktuse lõpus kõnelenud riigikogu liikme Imre Sooääre sõnadele reageeris saalis istunud rahvas ilmselge halvakspanuga, hakates kõne ajal jalgu trampima.

Nimetanud Muhu aasta tegijateks muhulasi endid, kuna nad on raskel ajal hakkama saanud, viis Sooäär jutu viimase kolme kuu sündmustele Muhus, mille käigus vahetus vallavõim.

“On avaldunud tendents lõhede poole,” märkis Sooäär. Rääkides sellest, kuidas on tekkinud kuvand, et Muhus ei sallita võõraid ning seetõttu on tekkinud ka lõhed, nentis Sooäär, et mulje lõhedest on tekkinud suuresti meedia vahendusel.

Hiljem Oma Saarega vesteldes märkis Sooäär, et tema kõnest saadi ehk valesti aru. Ta oli pigem silmas pidanud seda, et muhulased oleks võinud oma probleemid ära lahendada omavahel, mitte paisata neid ajakirjandusse.

Sooäär tegi oma kõnes ka ettepaneku, et Muhu vallavalitsus ja volikogu võiksid olla läbipaistvamad. Üheks läbipaistvuse saavutamise vahendiks võiks olla tema arvates näiteks vallavolikogu istungite ülekandmine internetis. “Ma saaksin siis Toompealt vaadata,” märkis ta, täiendades ennast kohe: “Me kõik saaksime siis vaadata.”

Tema arvates annaks see inimestele rohkem võimalust olla kursis volikogu tööga ning nad saaksid ka Muhu elus rohkem kaasa rääkida.

Print Friendly, PDF & Email