Leisi plaanib jäätmejaama rajamist (9)

Leisi vald tahab vallakeskusesse rajada oma jäätmejaama, sest jäätmete vastuvõtuks mõeldud Maasi jäätmejaam Orissaare vallas jääb Leisi elanike jaoks liiga kaugele.

“Eesmärk on teha jäätmete äraandmine inimesele võimalikult mugavaks,” ütles Leisi abivallavanem Enno Reis.

Arenenud riikides väljakujunenud praktika kohaselt vaevuvad elanikud oma jäätmekoormaid ära viima, kui jäätmejaam jääb kuni 20 km kaugusele. Maasi jäätmejaama, mis asub Leisi valla äärealadest kuni 50 km kaugusel, eriti ei kasutata. Vähemalt samapalju jäätmeid annavad Leisi elanikud ära Kudjapel, mis asub tõmbekeskuse Kuressaare külje all.

Enno Reisi sõnul on uue jäätmejaama asukohaks valitud koolimaja lähistel Leisi aleviku biopuhasti naabruses asuv põllumaa, mis jääb lähimatest hoonetest paarisaja meetri kaugusele. Kuna jäätmejaamas ei hakata jäätmeid ladestama ega komposteerima, langeb ära ka haisuprobleem. Jäätmejaam hakkab vastu võtma vaid taaskasutatavaid jäätmeid (paber ja papp, plast, rehvid, elektroonikaromud, suurjäätmed, ehitusjäätmed, vanametall) ja ohtlikke jäätmeid.

Jäätmejaama detailplaneering valmib sel aastal, toetusraha taotlus esitatakse KIK-i keskkonnaprogrammile 2011. aasta kevadel.

Jäätmejaama rajamise kaasfinantseerimise küsimuses pöördus Leisi vald sel nädalal Maasi Jäätmehoolduse OÜ omanikeringi kuuluvate Muhu ja Ida-Saaremaa valdade poole. Muhu, Orissaare, Pöide, Laimjala ja Valjala vallale saadetud kirjas tundis Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep huvi, kas naabervallad on valmis osalema Leisi jäätmejaama rajamise ja halduskulude katmisel samal põhimõttel, nagu seda tehti Maasi jäätmejaama rajamisel ja haldamisel ning Neemi prügila sulgemisel.

Maksab miljoni

Leisi jäätmejaam läheb hinnanguliselt maksma miljon krooni, millest omaosalus moodustab 15 protsenti. Sellele lisanduvad kulutused konteinerite soetamiseks ja hilisemad haldamiskulud.

Orissaare abivallavanem Ivar Ansper ütles, et kaasfinantseerimise otsuse langetavad volikogud, kuid tema enda hinnangul on Leisi jäätmejaama rajamine positiivne samm. Arvestades, et Leisi vallal on suur roll Orissaare vallas asuva Maasi jäätmejaama rajamisel ja Pöide vallas asuva Neemi prügila sulgemisel, oleks Ansperi sõnul loogiline, et teised vallad toetavad ka Leisi püüdlusi rajada oma jäätmejaam. “Eks Leisi valla ootused olid Maasi jäätmejaama osas suuremad, praegu tuuakse Leisi vallast Maasi jäätmeid ikkagi suhteliselt vähe,” lausus Ansper.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ütles Oma Saarele, et vahemaid arvestades kuluks Saaremaale lisaks Kudjape ja Maasi jäätmejaamale ära veel paar-kolm jäätmejaama.

Kindlasti oleks jäätmejaama vaja Sõrve ja Lääne-Saaremaale (Kihelkonna või Lümanda valda) ning Põhja-Saaremaale, kus vahemaad on elanike jaoks liiga pikad.

Eeki sõnul maksab ühe korraliku jäätmejaama käigus hoidmine aastas ligikaudu 200 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email