Kuressaare jäi muuseumireformi suhtes kahevahele

Otseselt “jah” või “ei” ütlemata teeb Kuressaare linnapea Urve Tiidus ettepaneku muuseumide ühendasutuse määruse eelnõu üle vaadata ja kaaluda hoopis muuseumide ühenduse loomist.

“See tagaks maakondades asuvates riigimuuseumides otsustusõiguse, tööks vajaliku motivatsiooni, nende poolt teenitavate ressursside sihipärase ja efektiivse kasutamise ning kindluse oma maakonna muuseumi üle koha peal otsustada,” kirjutas Tiidus kultuuriminister Laine Jänesele.

Kui aga ministeerium siiski otsustab ühendmuuseumi kasuks, siis oleks Kuressaare linnavalitsuse arust mõistlik asutuse põhimääruses sätestada kord, mis tingimustel ja millises määras muuseumi omatulu, toetused ja annetused jäävad kasutamiseks kohalikule muuseumile.

Saare maavanema Toomas Kasemaa sõnul on ta muuseumireformi poolt. Mitu maavanemat, kuid ka näiteks Hiiumaa omavalitsusliit ja Kärdla linn on Laine Jänese plaani maha teinud.

Print Friendly, PDF & Email