Kaarma sai üldplaneeringu kännu tagant lahti

Kaua tehtud ja palju paksu verd tekitanud Kaarma valla üldplaneeringu menetlus hakkas edasi liikuma, kui selle vaidlustajad olid jõudnud probleemsetes küsimustes vallaga kokkuleppele.

Tuuleenergeetikat käsitlevate ettepanekute ja vastuväidete osas saavutati kokkulepe 26. jaanuaril Saare maavalitsuses toimunud ärakuulamisel.
Seal otsustati, et Nasva, Unimäe, Upa ja Sikassaare küla osas menetluses olevat Kaarma valla üldplaneeringut ei kehtestata, vaid ettepanekud ja vastuväited peavad lahenduse leidma samuti menetluses oleva Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneeringu koostamise käigus.

Samuti otsustati, et maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamise käigus hinnatakse Sikassaare poldri sobilikkust tuuleenergeetika arendamiseks.
Veel lepiti kokku, et jätkatakse Nasva küla Settetiigi ja Puhasti kinnistu detailplaneeringu menetlust, nendel kinnistutel soovib Sõnajalgade osalusega firma OÜ Timothy Sõnajalgade perekondade loodud MTÜ Eesti Tuuleenergia Liit toetusel arendada tuuleenergeetikat.

Pärast kokkulepete saavutamist on Kaarma vallal võimalik üldplaneeringu menetlusega edasi minna ja kehtestada planeering osaliselt.

Print Friendly, PDF & Email