Madal euribor jätab laenajale rohkem raha kätte

Madal euribor jätab laenajale rohkem raha kätte

 

Majanduslangus on omamoodi kasulik neile, kelle võetud laenude intressimäär on seotud euriboriga ja kes laenu tasuda jaksavad. Kui 2007. aastal ületas euribor juba 4 protsendi piiri, siis viimasel ajal on see näitaja seisnud umbes 1 protsendi lähedal. Euribori langusest tulenev kokkuhoid on laenumaksete tasumisel tuntav nii eraisikutel, ettevõtetel kui ka omavalitsustel. Oma Saar uuris, millist mõju on madal intressimäär laenuandjate ja laenajate majandustegevusele avaldanud. Selge on see, et kui keegi peab maksma vähem, jääb teisel mingi osa rahast saamata.

Aivar Sõrm, SEB Kuressaare kontori juhataja:
“Kui nüüd probleemi hästi lihtsustatult käsitleda, siis võiks öelda, et euribori tase on raha hind turul stabiilses majanduskeskkonnas. Keerulisematel perioodidel lisanduvad sinna kasvavad riskimarginaalid ja raha hind väljendub määras EUR+X, kus X-väärtus võib tõusta kõrgemale baasintressist endast.

Kuivõrd intressimäärade muutumine mõjutab panga majandustulemusi, sõltub lõppresultaat omakorda sellest, kui palju ja mis hinnaga on finantsasutusel oma (hoiustajate) raha ning kui palju ja mis hinnaga ta laenab juurde väljastpoolt. Laias laastus võidab baasintressi langusest laenaja, laenuandja ehk panga tulu kas väheneb või saab ta sel perioodil hoopis kahjumit.

Illustreerides näidet Eesti eraisikust laenaja baasil, siis oli nende laenukoormus 2009. a pankades kokku üle 110 miljardi Eesti krooni, sellest üle 80% valuutalaenudena, kusjuures nendes oli ülekaalukalt domineerimas euro. Euribori määr on viimase 12 kuuga kukkunud 3%-lt 1%-le ehk aasta keskmises arvestuses 1% võrra, mis tähendab, et eralaenajad maksid kokku vähem intresse ca 1 miljard krooni ja see summa jäi teiselt poolt panga tuludes väiksemaks.

Pankade laenutegevust baasintresside kõikumine vahest väga vahetult ei mõjuta, pigem soodustab madal intress investeerimist ja tarbimist, kõrge omakorda toimib majandustegevuses pidurina.
 Eluasemelaenu tasuv Andres ütles Oma Saarele, et mõned aastad tagasi võetud kahe laenu pealt kokku tasus ta eelmisel aastal võrreldes varasemaga keskmiselt igas kuus 1300 krooni vähem. Ta lisas, et kui teaks, et intressi tase pikemaks ajaks selliseks jääb, võiks ju lepingut muuta ja selle summa võrra rohkem maksta, et saaks laenu varem tasutud. Aga üsna raske on tänases majandusolukorras prognoosida, kuidas asjade käik edasi läheb.

Pangas kliendinõustajana töötav Meeli, kellel endal on hetkel tasumata 1,2 miljoni kroonine osa eluasemelaenust, saab euribori langusest tulenevalt igakuist kokkuhoidu 780 krooni, mis on täpselt sama suur summa, kui ta tasub lapse lasteaiakoha eest. Meeli sõnul pakuvad pangad lisaks tavalisele euriboriga seotud laenule ühe võimalusena ka intressipiiranguga laenu, mis tähendab seda, et intress on küll ujuv, aga laenulepingus sätestatud ülempiirist kõrgemale ei tõuse. Siiski on panga marginaal selliste laenude puhul tavaliselt 0,7–1 % kõrgem.

Märkimisväärset kokkuhoidu on euribori langemisest saanud kohalikud omavalitsused. Kuressaare linna 2009. aasta eelarve muudatuste ja II lisaeelarve eelnõu seletuskirjas seisab, et linn on euribori muutumisega 2009. aastal kokku hoidnud ligi 1,2 miljonit krooni, mis on suunatud muude eelarveliste kulude katteks.

Ka valdadelt saadud andmete põhjal võib öelda, et euribori langusest saadav kokkuhoid oli märkimisväärne. Orissaare vald on võrreldes eelarves kavandatuga eelmisel aastal tasunud vähem intresse 474 000 krooni, Kärla 157 000, Salme 70 700 ja Lümanda 36 000 krooni. Neid summasid saavad omavalitsused nüüd kasutada muude kulutuste katteks.

Euribor on aga jätkuvalt languses. Pea olematu inflatsiooni ja madala euribori tõttu langetasid pangad viimastel nädalatel olulisel määral tähtajaliste hoiuste intresse. Majandusanalüütikute arvates usuvad pangad euro käibeletulekut ja seetõttu lähendatakse krooni- ja eurohoiuste intressimäärasid.

Intressimäärade langetamine võib suunata hoiustatud raha uutesse ja tasuvamatesse investeeringutesse, sest madala intressimäära tõttu kasvab hoiuarvetel olev raha vähe. Eelmisel reedel langes euribor 0,966 protsendini ja võrreldes 2008. aasta oktoobriga on langus olnud 4,327 protsendipunkti.

Print Friendly, PDF & Email