PRIA tahab investeeringutoetuste menetlemist lihtsamaks muuta (2)

Eesmärgiga kiirendada investeeringutoetuse taotluste menetlemist ja vähendada taotlemisega seotud kulusid palub PRIA viia maaelu arengu toetuse määrusse sisse muudatus, mis lubaks taotlusi hinnata enne taotluse nõuetele vastavuse kontrollimist.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Sigmar Suu sõnul tähendab uus meetod seda, et esmalt toimub taotluse sisuline hindamine ja taotluse vastavust muudele nõuetele hakatakse põhjalikult kontrollima vaid neil taotlustel, millele hindepunktide alusel eelarvet jätkub.

Praegu teeb PRIA nõuetele vastavuse kontrolli ja analüüsib kõiki laekunud taotlusi. “Kui me analüüsi käigus leiame mingeid puudusi või meil tekib küsimusi, siis võtame taotlejaga ühendust ja palume täpsustust või puuduolevat dokumenti. Seda tehakse kõikide taotlustega, sõltumata sellest, kas need hiljem toetust saavad või mitte.

Tehakse ka nendega, mille puhul on ette teada, et see taotlus toetust ei saa,” rääkis Sigmar Suu.
Näiteks kiviaia meetme eelmise aasta taotlusvoorus rahuldati esitatud 702 taotlusest eelarve väiksuse tõttu ainult 150 taotlust, kuid taotluse vastavust kontrolliti ka kõigi ülejäänute puhul.
“Kui me võtsime kõik need 702 taotlust vastu, siis pidime me neile kõigile ka nõuetele vastavuse kontrolli ära tegema ja need taotlused läbi analüüsima,” rääkis Suu. Sedavõrd suur sisuliselt asjatu töö hulk oli ka põhjus, miks PRIA ettepaneku muudatuseks tegi.

2010. aastal on kokku 22 investeeringutoetuse meetme taotlusvooru, senistele meetmetele on lisandunud veel seitse uut meedet või olulist meetme muudatust (laiendust).
Kui põllumajandusministeerium muudatuse heaks kiidab, siis suurendab see PRIA võimekust menetleda taotlusi tähtaegselt. Ka toetusest ilmajääjatele muutuvad kulud väiksemaks – olgu selleks siis näiteks järelepärimisele vastamise ajakulu või ehitusloa riigilõiv või notaritasud. Kõik säärased kulutused jäävad ära kõigil nendel taotlejatel, kellele eelarvest raha niikuinii ei jätku.

Põllumajandusministeeriumile tehtud ettepaneku kohaselt puudutab PRIA ettepanek järgmisi meetmeid: meede 1.1; meede 1.2; meede 1.4 (alammeetmed 1.4.1; 1.4.2 ja 1.4.3); meede 1.5; meede 1.8; meede 2.5.1; meede 3.1 ja meede 3.2 (juhul kui planeeritakse veel selle meetme taotlusvoore). Ettepanekus toodud meetmed on valitud, hinnates meetmete senist taotlemisintensiivsust ja taotluste hindamise lihtsust/keerukust. Ettepaneku heakskiidu korral hakkab uus kord kehtima ilmselt kõikide mainitud meetmete 2010. aasta taotlusvoorudes.

Oma Saar küsis PRIA muudatusettepaneku kohta arvamust Laadjala talunikult Arli Saunalt, kes oli nõus, et muudatus on tootjasõbralik, sest vähendab mõttetut asjaajamist.

Print Friendly, PDF & Email