Popimad riigieksamid on inglise keel ja geograafia (1)

Popimad riigieksamid on inglise keel ja geograafia

VALIKUD TEHTUD: Saaremaa ühisgümnaasiumi abituriendid eelistavad inglise keele, matemaatika ja ühiskonnaõpetuse riigieksamit.
Foto: Peeter Kukk

Kõige popim eksamiaine on tänavuste abiturientide seas taas inglise keel. Kokku valis Saare maakonna gümnasistidest-keskkooli-lõpetajatest inglise keele riigieksami 255 noort.

Et aga geograafia riigieksamit on mõnes koolis võimalik teha ka 11. klassis, siis tuleb selle eksami sooritajaid kokku koguni 271.
Inglise keel on lemmikaineks Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) lõpetajate seas (88 eksamitegijat). Kuressaare gümnaasiumis (KG), täiskasvanute gümnaasiumis (KTG), Leisi keskkoolis (LKK) ja Orissaare gümnaasiumis (OG) on aga koolilõpetajate valikuks number üks geograafia – vastavalt siis valitud 120, 62, 18 ja 22 õpilase poolt.

Kolmandale kohale platseerus riigieksamite edetabelis ühiskonnaõpetus, mille on Saare maakonnas valinud 198 noort (SÜG – 47, KG – 88, KTG – 32, OG – 20, LKK – 10, ametikool – 1).
Valiku, milliseid riigieksameid nad teha soovivad, pidid tänavused gümnaasiumide-keskkoolide lõpetajad tegema kolmapäevaks.
Koolijuhid nentisid üsna üksmeelselt, et erilisi üllatusi eksamite valik tänavu kaasa ei toonud. “Õpilased on rahul ja meie ka,” konstateeris Leisi kooli õppealajuhataja Riina Sirg. “Meie tõstsime geograafiaeksami tänavu 11.

klassist 12. klassi, mis on ehk tõstnud ka eksami populaarsust, sest noortel on abituuriumis juba avaram maailmapilt,” ütles Orissaare gümnaasiumi õppealajuhataja Signe Söömer. Tema sõnul mõjutab eksami valikut kindlasti ka mingi aine õpetuse tugev tase. Kuid näiteks saksa keele eksami vähest valimist (SÜG – 1, KG – 4, Leisi – 1, KTG – 1) põhjendavad õpetajad sellega, et koolides õpetatakse saksa keelt teise võõrkeelena.

Matemaatika riigieksamit, mis on oluline näiteks tehnikaülikooli astumiseks, asub sooritama SÜG-s 61, KG-s 55, KTG-s 17, LKK-s 10, OG-s 16 ja ametikoolis 4 õpilast (kokku 163).
Kohustusliku riigieksami (kirjand) tegijaid istub kevadel laua taha 386 (SÜG – 98, KG – 160, OG – 31, LKK – 22, KTG – 54, ametikool – 21). Riiklik eksami- ja kvalifikatsioonikeskus on ette kirjutanud, et gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm peavad olema riigieksamid.

Kirjandit asuvad koolilõpetajad kirjutama 24. aprillil, viimane eksam, milleks on füüsika, on 11. juunil.

Print Friendly, PDF & Email