Muhu võimupööre tõi uueks vallajuhiks Raido Liitmäe (55)

Muhu võimupööre tõi uueks vallajuhiks Raido Liitmäe

PALJU ÕNNE VALITULE: Vallavanem Raido Liitmäe õnnitleja on kauaaegne Muhu valla sotsiaalnõunik ja vanurite hooldekodu rajaja Elle Ots, praegu pensionär ja silmapaistev iluaednik Paenase külast.

Pärast kuid kestnud tülisid keeras Muhu vallavolikogu eile uue lehekülje, kui eelistas Peeter Laumi asemel vallavanemana näha Raido Liitmäed, kes kinnitas aga, et paksu pahandust tekitanud eelarvekärbete tegemine tuleb ette võtta igal juhul.

Umbusalduse avaldamisest pääsemiseks esmaspäeval tagasiastumispalve esitanud senine vallavanem Peeter Laum seati küll Reformierakonna poolt taas vallavanema kandidaadiks, kuid sai vaid neli häält Liitmäe üheksa vastu.

Laev pööras liialt kiiresti

Raido Liitmäe vallavanemaks esitanud IRL-i nimekirja liige Mihkel Ling ütles, et kui võrrelda vallas suurte muutuste soovi tõttu tekkinud olukorda laevandusega, siis oleks laev pidanud pöörama ehk natuke aeglasemalt. “Vald ei ole nagu äriettevõte, mida saab kiiresti muuta,” tõi Ling välja põhjuse, miks eelmise vallavalitsusega rahul ei oldud. Ling sõnas muiates, et ses olukorras on võitjaid olnud vaid kaks.

“Muhu apteek, kes on müünud rohkesti rahusteid, ja mobiilsideoperaatorid, sest mina ei mäleta, et oleks pidanud enne nii palju telefoniga rääkima kui viimasel ajal.”
Mihkel Ling avaldas lootust, et uus vallavalitsus teeb samasugust tööd kui nüüdseks juba tagasi astunud vallavõim, kuid rõhutas seejuures kõige tähtsamat. “Tuleb rääkida, rääkida ja veel kord rääkida.”

Ettearvatult esitas Reformierakond Olaf Orgse suu läbi kandidaadiks ka Peeter Laumi, kes saabus vallavolikogu istungile üllatusena siiski veel kui eraisik, mitte kui volikogu liige. Nimelt ei olnud valla valimiskomisjonil mitmesugustel põhjustel võimalik kokku tulla ja seega jäi Laumi volinikustaatus taastamata. Samas on komisjonil aega seda veel teha kuni järgmise teisipäevani.

Sõjas ei võida keegi

Vallavanema kandidaadiks esitatud Raido Liitmäe tunnistas volikogule ja pea paarikümnele külalisele, et ta nõustus raske südamega. Ta avaldas lootust, et kui ta osutub valituks, muutub olukord vallas rahulikumaks ja selgineb ning kõik poliitilised jõud asuvad teda toetama.

Liitmäe ütles, et ta ei mõista hukka eelmist valitsust, sest eesmärgid on kõigil ikkagi samad – viia edasi Muhu elu. “Tahan, et Muhu oleks jätkuvalt ajalehe esikaanel, kuid seda vaid positiivsete sõnumitega,” lausus ta.
Peeter Laum ütles, et tema eesmärgiks on jätkuvalt muudatused ning lubas, et kui osutub valituks, kutsub valitsusse kõikide poliitiliste jõudude esindajad, et tagada võimalikult laiapõhjaline otsustamine.

Pärast hääletamistulemuste teatavaks tegemist pillas Peeter Laum veel repliigi, et ei tasu kirgedesse tuua sisse teemat, et kus on kellegi juured. Olgugi et ta ise pole Muhus sündinud, on tema juured selle saare pinnas esivanemate kaudu olnud juba sajandeid. See oli selge vihje, et muhulased ei olnud tagasiastunud vallavalitsusega sellepärast rahul, et see ei koosnenud põlismuhulastest.

Oma isikliku arvamuse ütles inimestele välja ka vallavolikogu esimees Jaana Palu. Ta märkis, et tema arvates ei tule Muhu saarel nii pea sellist olukorda, kus keegi saaks valimistel nii palju hääli kui Peeter Laum (Laum võitis Muhus valimised ülekaalukalt – toim). “Me petsime väga suure osa valijate usaldust,” kommenteeris Palu vallavanema vahetumist.

Muudatused tulevad

Kuna juba enne vallavanema valimist oli vastu võetud otsus suurendada vallavalitsuse liikmete arvu kolmelt viiele, esitas vastvalitud vallavanem volikogule kinnitamiseks ka valitsuse koosseisu. See kinnitati 11 poolt-, 1 vastu- ja 1 erapooletu häälega. Esialgu küll neljaliikmelisena, kuid Raido Liitmäe avaldas lootust, et volikogu järgmiseks istungiks leitakse ka viies liige.
Muhu uue vallavalitsuse liikmeteks kinnitati lisaks vallavanemale Kalev Kütt, Mihkel Jürisson ja Triin Valk.

Pärast volikogu istungit tunnistas Raido Liitmäe, et kärbete tegemine on möödapääsmatu. “Me ei ela siin mingis mullis, et mujal on halvasti ja meil hästi,” sõnas ta ja lisas, et kärped tuleb teha suured.
Samas ütles Liitmäe, et kärbete osas alustatakse läbirääkimisi ja allasutustele antakse arvatavasti ette mingi kindel protsent, mille võrra nad peavad oma tegevuskulusid vähendama.

Print Friendly, PDF & Email