Euroopa Komisjon nõuab Eestilt Leader-meetme aruandluse karmistamist

Euroopa Komisjon on seisukohal, et LEADER-programmi projektide aruandlusdokumendid ei ole Eestis piisavalt põhjalikud.

Oktoobris Eestis Leader-projektide aruandlusega tutvunud Euroopa Komisjoni audiitorid leiavad, et Eestis on tavaks kirjutada ebamääraseid üldisi kuluarveid, mis ei võimalda tehtud tööd või osutatud teenuseid kontrollida. Ehkki PRIA on arveid aktsepteerinud, on nende arvete põhjal halduskontrolli praktiliselt võimatu teha, väidab Euroopa Komisjon sel nädalal põllumajandusministeeriumile saadetud kirjas.

Näiteks organiseeris üks Tartumaa kohalik tegevusrühm ärireisi Soome, kuid reisibüroolt saadud arvetel ei olnud märgitud ühtki üksikasja. Ei osalejate arvu, hotelli nime ega kasutatud transpordivahendit jne. Euroopa Komisjon nõuab Eestilt, et esitatud arved oleksid piisavalt üksikasjalikud ja võimaldaksid teha nõutavat halduskontrolli.

Audiitorite kriitilise hinnangu sai ka MTÜ Piiriveere poolt FIE-ga kohaliku tegevusrühma juhtimiseks sõlmitud leping, mis sisaldas vaid kuutasu suurust – 13 333 krooni. Lepingus polnud kirjas isegi tööaega. 1. jaanuarist 2009 tõusis tegevjuhi igakuine tasu 50 protsenti, kuid mingit selgitust palgatõusu kohta lisatud ei ole. Samuti ei esitanud tegevjuhi kuupalga tunduva suurenemisega seoses ühtki küsimust PRIA, kes aktsepteeris täiendavaid kulutusi, ilma et oleks kontrollinud palgatõusu põhjusi.

Üsna pikalt käsitleb Euroopa Komisjon Raplamaa partnerluskogus heakskiidu pälvinud MTÜ Uusküla Uus Elu projekti, mille raames rahastati Uusküla 600. aastapäevaks raamatu välja andmist. Raamatu materjali kokkupanemise ja teabe kogumisega seoses on PRIA vastu võtnud kaks arvet, kuid tegelikult ei osanud keegi selgitada, mille eest raha tegelikult maksti. Aastapäevapidustused toimusid suvel, kuid raamat oli ikka veel välja andmata ja ka auditi toimumise ajal oktoobris ei olnud selge, millises ettevalmistusjärgus raamat on.

Kuna Leader-projekti raames küsiti toetust ainult raamatu ettevalmistamiseks (mitte trükkimiseks), siis pole võimalik toetuse küsijaga ka siis midagi ette võtta, kui raamat jääb üldse ilmumata. See osa, milleks toetust küsiti, on ju tehtud. Samas kui raamatut ei trükita, on tulemuseks raharaiskamine, osutab Euroopa Komisjon.
Euroopa Komisjon märgib, et kohalikud tegevusrühmad peaksid heaks kiitma üksnes need projektid, mis sisaldavad toetuse taotleja piisavat juriidilist kohustust viia projekt lõpule.

Audiitorid viitavad ka, et PRIA-l ei ole täielikku ülevaadet tulust, mida kohalik tegevusrühm on teeninud oma tegevusega, ning PRIA ei suuda ka kindlaks teha, milliseid kulusid on kaetud omateenitud tuluga. Niimoodi võib aga tekkida oht, et PRIA subsideerib uuesti kulusid, mis on tegevusrühma omateenitud tuluga juba kaetud.

Print Friendly, PDF & Email