Vaikne taline aeg (1)

Kus nüid läpatas seda lund ülalt alla. Mitmel-setmel voastal põle teist oln ja ju andis ühekorraga takkajärgi kõik, mis soamata oo jäen. Mineva teesibe omingu olli lekter poole soare pial tükkis läin.

Neh, põle soan puoodi, põle soan apteeki, sest elu oo ju puhas lekri piale üle läin. Nie kes varasemad tõusma ollid, aasid sõketsiga ja said omale köimarajad sisse. Vähe ilisemad ärkajad ja igatsugu nodikopsikad pidid kaudu angi köötsima.

Lumega olla nüid masu sõuke lugu, et Liivavahelt akatade teist ää vädama, sest põlle änam ruumi, kus sa lükkad. Raami jäeb üle.
Aga kena oo voadata, kui sedaviisi luikab. Puud oo üsna konkis selle lumekahutsi all. Ja lastel oo muidugid sest lumest kõikse suurem rõem.

Tüdrikute ulkas oo moeks läin ennast kotsakili lume piale vissata ja siis käte-jalgadega vehki. Pärast oo uhke voadata küll, kut oleks ingel lume pial.
Piisid ja ahud ja reerid soavad seevoasta ia itsi, et ep piaks kõhverdama ühtevalu. Et aga armparaku kellegid puude järg majast otsa ep soaks.

Uudissime oo siikantis niipaljukse, et vallamajase oodetse teite arvamisi, et kelledele minevavoastased kihked-kahked oleks veart soama reemiad. Kuni viieteistkümnenda jaanuarini võetse vastu teite papri piale pantud arvamisi selle kohta, kellele piaks antama kultuuri-, sportimise ja hariduse reemia. Ja muidugid seda koa, et mis olli Muhus voasta tegu kahe tuhande ühessandal voastal. Nõnna et oo just viimane aeg omad arvamised papri piale panna ja ää tuua.

Muhu muuseumile valiti uus juhataja koa ää. Nüid tuuasse teese soare pialt Lea Kuldsepp siia ää ja pannasse sõgedate külas muuseumi juhtima.
Muedu oo sõuke vaikne taline aeg. Külasema külaselts pidas oma jõulupidu koa ää ja ju nüid ikka pühad lõppen oo. Põlegid muud tiha kut joanibed oodata.
Olge ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email