Päästekeskus eitab usaldusisiku koondamist (3)

Lääne-Eesti päästekeskus lükkas ümber eilses Meie Maas toodud info, justkui olnuks piirkonna ainus koondatud päästja, Orissaare komando meeskonnaülem Peeter Kiirend töötajate usaldusisik.

Päästekeskuse pressiesindaja Sirle Matt ütles, et peamine põhjus, miks ainsaks koondatud päästetöötajaks osutus Peeter Kiirend, on tema puudulik kvalifikatsioon.

“Ainukesena oli Orissaare seni viiest meeskonnavanemast päästja I kutseeksam sooritamata Peeter Kiirendil. Teistel neljal on see kvalifikatsioon olemas. Koondamise põhjust selgitati Peeter Kiirendile ka kirjalikult saadetud koondamisteates,” selgitas Matt.

Tema sõnul pole Lääne-Eesti päästekeskusel ega ametiühingul (ROTAL) infot selle kohta, et Peeter Kiirend oleks Orissaare komando usaldus-isik.
Sirle Matt ütles, et Kiirend ei ole esitanud töötajate üldkoosoleku otsust, millega ta oleks usaldusisikuks valitud. “Seda dokumenti paluti Peeter Kiirendilt ka 18. detsembril, kuid kirjale ta ei vastanud. Seega pole mingit alust Peeter Kiirendit usaldusisikuna käsitleda,” väitis Matt.

Print Friendly, PDF & Email