Muhu sporditöötaja nimetab endist vallavanemat laimajaks (1)

Muhu sporditöötaja nimetab endist vallavanemat laimajaks

KORVPALL TÕI TÜLI MAJJA: Juunis toimunud korvpallivõistlused tõid Muhumaal kahe Tiidu vahel kaasa sellise tüli, mida klaaritakse siiamaani. Tiit Uspenski (vasakul pildil) kinnitab, et pole valskust teinud, Tiit Peedu ei jäta samuti jonni ja nimetab Uspenskit finantsasjades võhikuks.
Fotod: Raul Vinni, Peeter Kukk

Muhu spordihalli juhataja Tiit Uspenski nimetab laimuks eelmise vallavanema Tiit Peedu septembris väljaöeldud väidet, et Uspenskit karistati finantsdistsipliini rikkumise eest käskkirjaga.

Oma Saar kajastas Uspenski väidetava käskkirjalise noomitusega karistamist septembris. Toimetus vestles siis vallavanem Tiit Peedu ja Tiit Uspenskiga. Uudise kirjutamisel kasutasime ka vallavalitsuse 2. septembri istungi protokolli, milles öeldakse: “Teha spordihalli juhatajale käskkiri noomitusega finantsdistsipliini rikkumise eest.”

Samas protkollis seisis: “T. Uspenskil maksta korvpalliturniirist “Muhu karikas 2009” osavõtnutelt kasseeritud osavõtutasu (4 meeskonda á 2000 krooni ja 5 naiskonda á 1000 krooni, kokku 13 000 krooni) valla kassasse.”

Ajab õigust taga

Tiit Uspenski on pärast ajaleheartiklit korduvalt küsinud vallavalitsuselt selgitusi, mille eest ta väidetava noomituse sai. Vallavalitsus ei ole aga Uspenski sõnul talle selgitusi jaganud ega tema pöördumistele vastanud. “Jääb arusaamatuks, miks vallavalitsus algselt teatab avalikkusele, et tehakse käskkiri, kuid hiljem räägib suulisest hoiatusest,” ütles Uspenski Oma Saarele.

Mees otsis õigust õiguskantslerilt, kes avaldust menetlusse küll ei võtnud, kuid õiguskantsleri kantselei direktor Alo Heinsalu teatas vastuseks, et “isiku õiguste ja kohustuste reguleerimine, ilma et asutus oleks isikut informeerinud, on ilmselgelt solvav ja väärikust alandav”.
Detsembri lõpul võttis Uspenski ühendust Oma Saarega, soovides tema pihta suunatud laimu ümberlükkamist. Toimetus küsis Muhu vallavalitsuselt kinnitust, kas käskkirjaline noomitus Uspenskile esitati või mitte.

Vallasekretär Ave Toomsalu nentis, et käskkirjaliseks noomimiseks siiski ei läinud, kuid suusõnaliselt olevat selle Uspenskile teinud kas toonane vallavanem Tiit Peedu või kultuurijuht Arvo Vaga. Mõlemad on tänaseks vallavalitsusest lahkunud. Kuidagi fikseeritud suulist noomitust ei ole.

Noomitus pole enam karistus

Eestis oli noomitus töötajate distsiplinaarkaristusena kasutusel kuni 30. juunini, 1. juulist kehtivas töötajate distsiplinaarvastutuse seaduse redaktsioonis sellist karistuse liiki enam pole.

“Tõestamise koha pealt läheb raskeks – ühe sõna teise sõna vastu,” märkis Ave Toomsalu. “Samamoodi väitis Uspenski kunagi, et tema ei ole vallale 13 000 võlgu. Tookord sel teemal toimunud jutuajamisel osalesid vaid vallavanem Peedu ja Uspenski. Hiljem väitis Uspenski, et ei tea, kust kohast võetakse see 13 000. Samamoodi – ühe sõna teise vastu.”

“Selles loos ei ole sõna sõna vastu, vaid dokumentaalne tõestatus sõna vastu. Ilmselt oli selline käik enne valimisi kellelegi kasulik, aga eks see jääb nende südametunnistusele,” pareeris Uspenski.
Tiit Uspenski ütles, et ei mõista siiamaani, kust on võetud summa 13 000 krooni, mis oleks justkui tema käes ja mille ta peaks maksma valla kassasse.

Tema sõnul laekus juuni keskel toimunud “Muhu karikas 2009” osavõtutasudena 8500 krooni, millest 6000 krooni maksti ülekannetega ja 2500 krooni sularahas, mille kohta väljastati tšekk. “Kõik on korrektselt arvele võetud ja ei tohiks kelleski mingeid küsimusi tekitada,” lausus Uspenski.

Peedu jääb endale kindlaks

Tiit Peedu ütles, et jääb enda juurde kindlaks: Uspenski on tipp-topp spordimees, kuid finantsasjades võhik. Peedu sõnas, et kuna Uspenski ajas erinevatel jutuajamistel erinevat juttu (“nagu pudru ja kapsad”), võeti üks vestlus koguni linti.

Uspenski nentis, et tema jutt võib kõlada kohati ebakindlalt, kuid see on tingitud suurest emotsionaalsest pingest kahtlustuste pärast. Siiski väidab sporditöötaja, et nii kulud kui ka tulud on dokumentaalselt tõestatud ja salvestise andmeil on “Tiit Peedu sunnitud konstateerima, et korvpalliüritus jäi plussi“.


Millest tüli algas?

* Tiit Uspenski sõnul osales korvpalliturniiril “Muhu karikas” esialgselt planeeritud kaheksa meeskonna ja kuue naiskonna asemel kuus meeskonda ja kolm naiskonda. Osavõtumaksuks oli planeeritud meeskondadel 2000 ja naiskondadel 1500 kr ehk kokku pidanuks laekuma 21 000 krooni.

* Naiskondadel langetati osalemise tasu 1000 kroonini ja kokku laekus võistlustelt 8500 krooni ehk 13 500 krooni vähem kui plaanitud. Summa jäi oodatust väiksemaks, sest võistkondi oli vähem, osaliselt ei maksnud nad osalustasu, vaid kindlustasid võistlused kohtunikega ja spordihall ei pidanud omakorda kohtunikele maksma.

Print Friendly, PDF & Email