Linnavolikogu revisjonikomisjon tahab lisaraha

Kuressaare linnavolikogu revisjonikomisjon tegi linnavalitsusele ettepaneku suurendada komisjoni plaanitavat 20 500 kroonist eelarvet 30 000 krooni võrra.

Komisjoni esimees Piret Sarjas põhjendas seda sellega, et komisjoni normaalseks toimimiseks on vaja senisest enam kasutada revideeritavaid valdkondi tundvaid erialaeksperte. Sellega tagatakse komisjoni tööplaani kvaliteetne täitmine.

Seniste pigem finantsekspertiiside asemel soovitakse nüüdsest enam keskenduda kvaliteedi, tulemuslikkuse ja otstarbekuse hindamisele.
Ühe võimalusena käis komisjoni arutelult läbi ettepanek katta suurenevaid kulusid näiteks revisjonikomisjoni liikme tasude arvelt, mis vähenesid volikogu otsusel 8000 krooni.

Revisjonikomisjon on arvamusel, et linnavalitsus peaks nende suurenevate kulude katmiseks raha kindlasti leidma.
Sel aastal on komisjonil kavas läbi viia kokku seitse revisjoni, sh ka Kuressaare gümnaasiumi ja AS-i Saaremaa Golf revisjon.

Print Friendly, PDF & Email