Toomas Kuusk: haiget saamine on paratamatu (41)

Toomas Kuusk: haiget saamine on paratamatu

Foto: Peeter Kukk

Muhu vallavalitsuse liikme Toomas Kuuse koostatud suurte kärbetega vallaeelarve projekt ja tema sõnul tihedam kontroll valla allasutuste üle on muhulased marru ajanud.

Napilt kahe nädala pärast, veidi rohkem kui kaks kuud pärast ametisse nimetamist seisab ta vastamisi vallavolikogu umbusaldushääletusega. Toomas Kuusk (fotol) nõustus Oma Saarele rääkima vallavalitsuse poliitikast ja jagama oma mõtteid konfliktide tagamaadest.

Milline on praeguse Muhu vallavalitsuse eelarvepoliitika? Mis on põhisuunad?
Põhimõtteliselt soovime muuta eelarves nn põhitegevuskulude taset, seda vähendada. See on põhimõtteline lähenemine. Et läbi selle tõsta omafinantseerimisvõimekust. Muhu vallas on see võimekus väga suures osas kahanenud. Kusjuures absoluutsummas, kuigi eelarved on kasvanud väga palju, see number on samal tasemel kui aastal 2005.

Kas eelmine volikogu ja valitsus on liiga priiskavalt elanud?
Tegemist on poliitiliste valikutega. Kas kulutada igapäevaelu korraldamiseks või kasutada olemasolevat raha, et kaas-finantseerida erinevaid projekte. Ehitatakse näiteks sotsiaalkeskust, mille eelarvemaht on päris suur.
Ma ei taha kaugeltki väita, et eelmine vallavalitsus või volikogu oleks käitunud vastutustundetult või rumalalt, või muud taolist sõna kasutada. See oli nende poliitiline otsus.

Minu kui kodaniku arvates on põhiline probleem need reaktsioonid, mis kulude kokkuhoiu peale vallandusid. Need sündisid sellest, kui vallavanem andis korralduse [23. novembril], et mina pean eelarve kokku panema.
Selleks hakkasin asutuste juhtidele küsimusi saatma. Hakkasid tekkima väga kummalised reaktsioonid: see pole sinu asi; see ei puutu vallavalitsusse – kuigi tegemist oli rahaga, mis on avalik.

Kodanikuna olen arvamusel, et hetkeseis on selline, et väike omavalitsusüksus on üles ehitatud selliste vürstiriigikeste haldamisele, kus tegelikult suurusjärgus 80% eelarvest puudutab vallavalitsuse hallatavaid asutusi. Nendes asutustes on tekkinud n-ö vürstiriik, omavahelised suhted, sugulased, sõbrad, mis on iseenesest loomulik.

Paraku, kui analüüsida sellest vaatevinklist, et kuidas on mõne asutuse eelarve kasvanud ja kas see on olnud seoses sellega, et asutuse juht on olnud volikogu liige, siis mina väidan, et see seos on peaaegu lineaarne. Nende asutuste eelarved, mille juhid on olnud volikogu liikmed, suurenevad oluliselt kiiremini.

Korruptsioon?
Ei-ei-ei, ei-ei. See ei ole korruptsioon. Kindlasti mitte.

Sama asi – kui te olete kursis –, mida on kahtlustatud Kuressaare linnas, et kui koolijuhid on linnavolikogu liikmed, siis…
Ma arvan, et Muhus tekib lisaks see temaatika, et kui vaadata Muhu valda ajalooliselt, siis on siin olnud asustuste juhid ka vallavalitsuse liikmed.
Siin tekib see probleem, et sina ei puutu mind ja mina ei puutu sind. Sellist asutuse tööd analüüsivat ja põhjendusi, argumente küsida saavat vallavalitsust minu arvates Muhus olnud ei ole.

Mind süüdistatakse selles, et asutustelt ei ole informatsiooni küsitud ja ei ole nendega räägitud. Ma väidan, et informatsioonivahetus on alates 23. novembrist olnud minu ja asutuste vahel väga mahukas. Üks volikogu liige luges need läbi ja väitis, et kulutas selleks viis tundi.

Kui inimesed ei taha teie eelarvepoliitikast aru saada, siis kuidas teha inimestele selgeks, et kärpida on vaja? Ühel koosolekul te proovisite, ja me teame, mis sellest välja tuli.
Meil oli väga selgelt ette nähtud see, kuidas nende inimestega konkreetselt toimitakse. Kelle osas volikogu jõuab seisukohale, et ametikoht tuleb koondada. See tähendab, et tuleb rakendada erinevaid kompensatsioonimehhanisme, vallal on võimalik võtta kasutusele ühekordseid ressursse, ja me ütlesime ka väga selgelt välja, et kui inimene satub väljakannatamatusse olukorda, tuleb koondamisest loobuda.

Aga miks inimesed siis ei lepi sellega? Kui te ütlesite, et ei jäta neid hätta.
Esiteks see, et ma ei ole muhulane. Esmaspäeval (eelmisel nädalal – toim) astus sisse Kallaste küla külavanem, tema sõnum oli selline, et Muhu valda peavad juhtima põlised muhulased. See tähendab: sündinud siin, koolis käinud siin, ja peab olema veel mitmendat põlve muhulane. Tegelikult kipub see mõnevõrra ksenofoobiline olema.

Selline seisukoht on muhulaste hulgas valdav ja fakt on see, et poliitikud peavad sellega arvestama.
Teine põhjus – vastuolu asutuse juhtidega on saanud alguse juba varem. Nimelt kui me valitsust kokku panime, siis Reformierakonna nägemus oli just see, et valitsusse ei saa kuuluda asutuse juhid. Sealt sai konfliktiahel alguse.

Meie nägemust mööda on siin tegemist asutuse juhtide genereeritud, kui mitte öelda laimuga, siis poliitikaga, ja mina osutusin nõrgaks kohaks, kuna olen töötanud pankrotihaldurina.
Muuhulgas olin Muhu kalatööstuse ajutine pankrotihaldur. Tegelikult algatati see pankrot vallavalitsuse initsiatiivil ja vald palus mul tookord olla ajutine pankrotihaldur. Igasugustes nendes pankrotimenetlustes, mis siin on olnud, on keegi kahju saanud, ja paratamatult oli hea poliitiliselt näpuga näidata.

Kui panna sinna juurde teadmine, et vallavalitsus plaanib kellegi abikaasa (vihjab Hillar Peeglile, kes algatas vallavalitsuse vastu allkirjade kogumise – toim) koondada, siis jooksevad need otsad kokku.

Kas teie tagasiastumise mõte on jõus? Kas olete selle perioodi jooksul pidanud läbirääkimisi võimalike osapooltega?
Olen vestelnud. Kui 9 inimest umbusaldust avaldab, on selge, et usaldust hetkel ei ole.
Ma vaatasin, et ei ole mõtet edasi toimetada. Seda enam, et mulle makstakse alla 1000 krooni istungi kohta, mis üldjuhul toimub korra nädalas. Ma olen seda teinud oma vabast ajast, kõik telefonikõned ja autosõidud on mul tehtud oma kulu ja kirjadega.

Ma nägin neid kirju, mis olid lisatud umbusaldusavalduse juurde, kus viidati minu isikule ja sellele, kuidas vallavalitsus laseb mul nii teha, aga antud hetkel ei olnud veel tehtud mitte ühtegi tegu. Sest ega oma mõtete esitamine, mis puudutas eelarve eelnõud, ei ole ju tegu. Tegelikult süüdistati mind mõtlemises ja oma ettepanekute esitamises.

Kas tagasiastumisest teatama sundis ehk vallavanema surve – et kuna teie viite paadi põhja, siis on lihtsam teist vabaneda?
Vallavanema survet kindlasti ei ole. Erakond on arvamusel, et meil on Muhule pakkuda oskusteavet ja tahtmist elu edasi viia. Ja kui mina olen selle takistajaks, siis loomulikult ma astun tagasi. Mul ei ole isiklikke ambitsioone selle kohaga seoses.

Mis te arvate, kas umbusaldamine läheb läbi? Või on jõuvahekorrad nüüdseks muutunud?
Meil on olnud vestlusi IRL-i liikmetega, ma ei ole küsinud, kas nad on nõus sellega. Vallavanemal on vestlusi olnud, vallavalitsuse kolmandal liikmel on olnud vestlusi. Ühemõtteliselt öeldakse, et 95%, mida te ette olete pannud, on õige ja põhjendatud. Ja mõistlik järgida, kuid nende arvates on meetodid olnud valed.
Me ei ole saanud väga selget IRL-i seisukohta, et meiega koos edasiminek on välistatud. Ma ei tea, ütlen ausalt.

Kuidas te sellesse süüdistusse suhtute, mille on välja käinud ka teie erakonnakaaslane, et kõige suurem viga ongi olnud oskamatus inimestega suhelda või neile asja selgitada? Oleks seda saanud vältida?
Ma olen arutanud seda mitme asutusejuhiga. Saaremaa juhtidega. Ma ei usu. See puudutab inimesi niivõrd valusalt.
Ma saan suurepäraselt aru sellest, et see koondamiskava puudutas 7 ametikohta, ja seal oli kolm inimest, kui mu mälu mind ei peta, kelle osas me tegime tõsise vea. Mistõttu ma ka vabandasin, oli see, et need kolm ametikohta olid niivõrd selgelt inimesega seostatavad.

Vallaasutuste juhte hirmutab kõvema käe poliitika. Kas võib olla, et nad kardavad, et neile hakatakse kanna peale astuma?
Teil on õigus, jah, see on see hirmu põhjus.

Print Friendly, PDF & Email