Nüid oo siis uus voasta käe

Tulli aga uhkeste küll, kut vanamad inimesed ütlevad. Ilm olli nii valge ja kui nie tuled siis lensid taiva … Paljukse küll sial õues vahti sai, sest sõukse külmaga ikka istuks ennemini ahuodsel kaks vatti ülissute. Selle moega oo väin varsti viss. Ja juu nie ärjaaugud seetalve ikka puhas vintavoisid täis soavad.

Ja põle koa kuulda oln, et kuskil kantis oleks jõulute aegas keegid jõlven tegusid tein või armparaku, et kellelegit oleks atutäis antud. Aga jõulutönke, neid olli liikun küll. Suuremõisa ja Laheküla kantis kodin kenad remmis mehed rinki. Kolmekuningabest said siis naesed ja nuorikud sokipöövitamisega pihta akata, sest pöövad oo ju miestel narsuks köidud. Aga üks õige muhulane köie joanibe koa vilsete sokkidega. Mis aegus muhulased omale sõukse kombe Kõue emme viiti “õppen oo”, seda ep tia ma mitte, sest kui muistseid pilta voadata, siis oo muhulased änamaste
oopistükkis paljaste jalgadega.

Siikantis oo ikka uudissime koa. Tuleva lauba õhta, sie oo siis ühessandal jaanuaril, kellu kuiest, akkab Piiri rahvamajas Külasema “Kodukootute” uie voasta alguse pidu. Kõiki uvilisi palutse julgeste tulla ja kakskümmend viis rooni koa seltsi võtta. Pidu tuleb kohe kindlaste kangeste uhke. Tansiks pidada mängma “Maasi Poisid”.

Ja teene tähtsamad sorti asi oo sie, et järjekordas kolmas Muhu murdevõistlus oo algamas. Sedakorda oo korraldajad välja mõteln, et kirjuta tuleks Muhu kangetest miestest ja naestest. Sest, neh, kui põleks inimesi sii soare pial, siis põleks juba ammugid sii mitte midagid. Omad luod tuleks soata või toemeta nagu varamalt varjunime all Liiva või Hellamaa roamatukoguse Tooma Juhani sünnivoastapäevaks. Auinnad jägatse jälle välja emakielepäeval.

Kellest just kirjuta, sie oo kirjutaja oma asi. Oo siis neid kangeid muhulasi vähetumaks sii ilmas oln või olemas. Nõnna kut Smuul oo kirjutan oma jutu “Mare Tüürimees ja tema abikaasa Konstantin” lõppus: “Kasvata lapsi, istuta puid, ehita kiva maja, tee hea paat, või ela oma mehega, kut Mare elas, pane ühte talumajase korraga taevas ja põrgu – aga tee midagid uut ja oma moodi, jäta oma jalajälg Muhu kivise maa peale ja inimeste meele.”

Vat just sõukstest inimestest, olgu nad elus või surn, sie põle tähtis, tulekskid kirjuta. Tähtis oo, et jutud oleks papri piale pantud Muhu murdes. Ja kui te äkist mõtlete, et mõuke sie õige muhu kiel siis oo, et mismuoodi tuleb kirjuta, siis võtke kätte ja lukege läbi esimese murdevõistluse roamat. Sialt te näete, kui mitut muoodi soab muhu kielt kirja panna. Ja kindlaste levab igaüks just omale sobiva kiele, nõnna kut ma ole oma muhu kiele leidn, andku ingamist, Kõue emme kirjade ja lauluroamatute sihest.
Olge munuksed.

Print Friendly, PDF & Email