Töötutele maksti 27 miljonit

Töötukassa andmetel on Saare maakonna töötutele möödunud aasta jooksul töötuskindlustushüvitisi makstud kokku 27 miljonit krooni. 2008. aastal oli see summa vaid 4,7 miljonit.

“Need rahasummad on meeletult kasvanud, kuid tohutult on ju tõusnud ka töötute arv,” ütles töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Kaie Lepp.
Tema sõnul oli kohalikul töötukassal 2009. aasta lõpuks 1747 klienti, neist töötuid 1698. Võrdluseks võib tuua 2008. aasta 31. detsembri, mil Saare maakonnas oli töötuid vaid 632.

Töötute arv hakkas jõudsalt kasvama möödunud aasta jaanuaris, ulatudes esimese kuu lõpuks juba üle 900. Lepa tähelepanekul lisandus Saare maakonnas töötuid kõige enam möödunud aasta oktoobris-novembris.

Print Friendly, PDF & Email