Riigikontroll tegi kriitikat Kaarma valla aadressil (10)

Riigikontroll esitas riigikogule enne jõulupühi aruande selle kohta, kuidas omavalitsused oma töökorralduses korruptsiooni ennetavad. Auditeeriti 15 linna-valda, nende hulgas ka Kaarma valda.

Riigikontroll analüüsis valla korruptsioonivastast töökorraldust, ametiisikute teenistusväliseid tegevusi ja ametiisikute tehinguid omavalitsustega ajavahemikul 2007–2008.
Kaarma vallas tuvastas riigikontroll, et vallavanem oli rikkunud keeldu kuuluda valla osalusega äriühingu juhtorganisse. Muuhulgas oli Kaarma vallavanem märkinud, et tal puudub ülevaade ametnike kuulumisest eraõiguslike juriidiliste isikute juht- ja järelevalveorganitesse ning aktsionäride/osanike hulka.

“Tegevus- ja töökohapiirangute rikkumised ning vallajuhtide teadmatus ametiisikute seotusest äriühingute juhtorganitega või tegevusest ettevõtjana on tunnistuseks sellest, et KOV-ide töökorralduses ei kontrollita ametiisikutele kehtivatest piirangutest kinnipidamist,” märgib riigikontroll.
Samuti viidatakse aruandes, et Kaarma volikogus ei ole volikoguliikmed end alati taan-danud nendega seotud ühingule vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse andmise hääletamisest.

Riigikontroll ei olnud rahul ka sellega, et Kaarma vallas ei olnud valla kodulehel avalikustatud vallavalitsuse ja volikoguliikmete palgaandmed.
“Avaliku arvamuse kohaselt on korruptsioon kohalikus omavalitsuses tõsiseks probleemiks, mida kinnitavad eri aegadel läbiviidud uuringud. Maksumaksjal on õigus uskuda, et kohaliku omavalitsuse asutus nagu iga teinegi avaliku võimu asutus teeb endast oleneva hoidmaks ära korruptsiooniohu teket ja tagab õiguspärase võimu teostamise. Selle saavutamiseks on esmatähtis läbipaistev ja avatud valitsemine ning korruptsiooni vältimiseks ametiasutusele ja ametiisikule ettenähtud kohustuste täitmine,” seisab aruandes.

Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja Toomas Mattsoni sõnul vastas Kaarma vallavalitsus neile antud soovituste peale, et uus vallavolikogu ja vallavalitsus teevad kõik endast oleneva, et puudused omavalitsuse töökorralduses likvideerida.
Kaarma vallavanem Margus Mägi ei leidnud eilse tööpäeva jooksul mahti Oma Saare kommentaaripalvele vastamiseks.

Print Friendly, PDF & Email