Muhu keeldus andmast maaüksustele antiikjumalate nimesid (3)

Muhu vallavalitsus jättis rahuldamata Pallasmaa külas elava maaomaniku soovi nimetada maaüksused mütoloogiategelaste järgi.

Pallasmaa küla Mihkli talu peremees Rain Leht soovis oma maaüksustele nimeks panna Ra, Astarte, Isise, Nepitu, Lahari, Eose, Hera ja Tenerite.
Muhu valda konsulteerinud Eesti keele instituut vastas, et kohanime määramisel tuleb eelistada nime, mis on paikkonnas tuntud ja levinud või mis on tähtis aja- või kultuurilooliselt. Nime määramisel tuleb välistada kohanime sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga.

Instituut leidis, et pakutud nimedest tunduksid üksnes Eose ja tõenäoliselt ka Nepitu ja Lahari vanade kohanimede moodi, ülejäänud on selgelt mütoloogilised nimed (Isis – Egiptuse jumalanna, Astarte – Mesopotaamia jumalanna, Ra – Egiptuse päikesejumal, Hera – Kreeka jumalanna, Tenerite algupära ei selgu, võib-olla on tegu kirjaveaga ja mõeldud hoopis Kanaari saart Tenerifet).

Kuivõrd tegu on komplektiga, siis võib instituudi hinnangul uskuda, et ka esimese kolme nime puhul on siiski peetud silmas mütoloogiat: Nepit on samuti Egiptuse jumalanna, Lahar Sumeri jumal ja Eos Kreeka jumalanna.
Muhu valla maa- ja planeeringuosakonna juhataja Pille Heero sõnul tuli vallavalitsusel otsustada, kas pidada mütoloogilist nurka Muhu vallas põhjendatuks või leida paikkonnale ajalooliselt sobilikumaid kohanimesid.

“Otsustasime paluda maaomanikul nimed ära muuta, et aadressid oleksid Muhumaale sobilikud. Need, mis andis natukene eestipärasemaks muuta, need muutsime eestipärasemaks, mida ei andnud, need vahetasime ära,” rääkis Heero. Lõpptulemusena pani vald koos maaomanikuga maaüksustele järgmised nimed: Raa, Amoni, Indreku, Nepitu, Lahari, Eose, Hike ja Tidriku.

Print Friendly, PDF & Email