Maavarad tõid Kärlale sisse 2,4 miljonit (1)

Saare maakonnas saavad ülekaalukalt suurimat keskkonnatasu Kärla ja Kihelkonna vald, kus asuvad ka suuremad maavarakaevandused.

Keskkonnaametist välja saadetud teatiste kohaselt teenis Kärla vald keskkonnatasudelt III kvartalis 1,47 miljonit krooni, millest 1,45 miljonit moodustas maardlate kaevandusõiguse tasu ning ülejäänu vee erikasutuse tasu ja saastetasu. Kokku on Kärla vald keskkonnatasude pealt teeninud sel aastal juba 2,4 miljonit krooni.

“See summa on nii suur, et esimese hooga ei tahtnud ma seda uskuda,” ütles Oma Saarele Kärla valla raamatupidaja Piret Sepp. “Ma ei ole selliste tuludega harjunud,” lisas ta.
2008. aastal teenis Kärla vald keskkonnatasude pealt ligemale 800 000 krooni ja 2007. aastal ligi 900 000 krooni.

Kärla vallavolikogu liige ja endine vallavanem Toivo Vaik ütles, et keskkonnakasutusest laekuvate tasude osatähtsus on Kärla valla eelarves aasta aastalt kasvanud. Suurem osa neist laekumistest tuleb AS-ilt Level Ooremäe ja Kogula karjääridest kaevandatud maavarade eest.

Kindlasti avaldavad Vaigu sõnul keskkonnatasude laekumise kasvule Kärla vallas mõju ka Euroopa Liidu fondide toel suurenenud teedeehituse ja kanalisatsioonitorustike ehitusmahud, kuna vajatakse rohkem kaevandatud maavarast toodetud kruusa ja killustikku.

“Eriti hea on keskkonnatasudest laekuvate summade suurenemine ajal, mil tulumaksu laekumine on märkimisväärselt vähenenud,” sõnas Toivo Vaik.
Arvestatava summa teenis III kvartalis ka Kihelkonna vald, mille eelarvesse lisandub samuti valdavalt kaevandusõiguse tasu pealt 932 269 krooni. Kaarma vald teenis III kvartalis keskkonnatasudena ümmarguselt 146 000 krooni, Pihtla vald 93 000 krooni, Kuressaare linn 90 000 krooni ja Mustjala vald 56 000 krooni. Kõige vähem laekus keskkonnatasu Torgu vallas – 1334 krooni.

Print Friendly, PDF & Email