Pangad tahavad laenu võtnud põllumehe toetusraha oma kontole (6)

Pangad tahavad laenu võtnud põllumehe toetusraha oma kontole

Foto: Internet

Eesti pangaliit tuli välja ettepanekuga võtta pankade sildfinantseerimist kasutavatelt investeeringutoetuse saajatelt võimalus kasutada PRIA toetust millekski muuks kui laenukohustuse tasumiseks.

Eesti pangaliidu tegevdirektor Katrin Talihärm tõdes põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti peadirektorile Jaan Kallasele saadetud kirjas, et kahjuks on mõned kliendid kasutanud toetusest laekunud raha mitte laenukohustuste, vaid muude kulude katmiseks. “Taoline käitumine seab ohtu kliendi maksevõime, mis võib põhjustada võlgnevusi ja tuua lõppkokkuvõttes kliendi tegevuse jaoks kaasa pöördumatuid negatiivseid tagajärgi,” osutas Talihärm.

Praegu kehtiva praktika kohaselt teeb laenutaotleja krediidiasutusele avalduse PRIA-lt laekunud raha kandmiseks arvelduskontole, kuid tegelikult on kliendil alati võimalus see avaldus ühepoolselt tagasi võtta ja kasutada toetuseks ülekantud raha mittesihipäraselt. Niisugune võimalus ja selle kuritarvitamine teeb Talihärmi sõnul krediidiasutused uute laenude väljastamisel ettevaatlikuks ja vähendab nende valmidust võtta riske põllumajandussektoris.

Eesti pangaliidu tegevdirektor osutas, et tänaseks on end igati õigustanud liisingufirmade praktika, kus PRIA toetus laekub liisingufirma kontole ja kliendil puudub võimalus laekunud raha sihtotstarvet muuta. “Leiame, et niisugust skeemi oleks otstarbekas kasutada ka krediidiasutustelt saadavate sildfinantseeringute puhul,” märkis Katrin Talihärm, kelle sõnul vähendaks niisugune lahendus muuhulgas ka laenuvõtja antavate tagatiste mahtu ja laenukulu laenuvõtjale.

Talihärmi saadetud kirjast ilmneb, et varem on samasisulise ettepanekuga välja tulnud Swedbank, kes sai PRIA-lt vastuseks, et sellise ettepaneku elluviimine eeldab õigusaktide muutmist.

PRIA peadirektori asetäitja kt Jaanus Hämmali sõnul eeldab ettepaneku elluviimine lisaks juriidilistele aspektidele ka mitmete PRIA IT-lahenduste muutmist, mis esmase analüüsi tulemusel maksab vähemalt 450 000 krooni. Ka lisab ettepanek töökoormust nii PRIA kliendiregistri pidamisel kui ka toetuste menetlemisel. “Summaarselt lisandub ca 2 täistööajaga teenistuja töökoormus, seega on lisanduvad minimaal-sed otsekulud aastas kokku ligikaudu 355 000 krooni,” osutas Hämmal.

Print Friendly, PDF & Email