Eesti ei kavatse põllumeestele riigiabi maksta (13)

Euroopa Komisjon andis kolmapäeval liikmesriikidele loa maksta põllumajandustootjatele riigiabina kuni 15 000 euro ehk 225 000 krooni suurust ühekordset toetust. Eesti rahaline olukord praegu riigiabi maksta ei võimalda.

Euroopa Komisjoni otsus on osa piimatootjate olukorra leevendamiseks mõeldud meetmetest, kuid rakendub ka teistele põllumajandussektoris tegutsevatele tootjatele. “Usun, et selle lisamine Euroopa Liidu tasandil pakutavatele meetmetele aitab meie piimatootjatel väljuda praegusest keerulisest olukorrast,” ütles Euroopa Komisjoni põllumajandusvolinik Mariann Fischer Boel. Riigiabi summas kuni 15 000 eurot ettevõtja kohta võib liikmesriik anda kuni 2010. aasta lõpuni.

Põllumajandusministeeriumi põllumajanduse tulupoliitika büroo juhataja Kristel Maidre ütles Oma Saarele, et komisjoni otsus annab liikmesriikidele õigusliku raamistiku põllumajandustootjate abiskeemide väljatöötamiseks. Sellise abi andmiseks tuleb Euroopa Komisjonist saada abikavale heakskiit ja abimeedet tuleb rahastada siseriikliku eelarve kaudu. Tulenevalt eelarvepiirangutest ei ole Eestil hetkel plaanis sellist erakorralist abimeedet välja töötada, ütles Maidre.

Print Friendly, PDF & Email