2010. aasta suurim teetöö on Orissaare tee rekonstrueerimine

Järgmise aasta olulisemaks teetööks Saaremaal on Tumala teeristist läbi Orissaare Väikese väina mahasõiduni kulgeva 7,3 km pikkuse teelõigu rekonstrueerimine.

“See on meil järgmisel aastal selline objekt, nagu tänavu oli Kuressaare ringtee,” ütles Lääne regionaalse maanteeameti direktor Enn Raadik.
Teelõigu rekonstrueerimise käigus tehakse korda mahasõidud, bussipeatused, parklad, teemärgistus ja kõnnitee, tänavavalgustus jne.
Sajaprotsendiliselt Orissaares tee kordategemine siiski kindel pole, sest eelnevalt tuleb Orissaare vallalt saada kinnitus, et kõik seni vastastikku kokku lepitud kohustused ja lepped kehtivad edasi ka juhul, kui vallas peaks võim seoses valimistega vahetuma.

Lisaks Orissaare tee rekonstrueerimisele näeb Saare maakonna 2010. aasta teetööde plaan ette ka kruusateedele katete ehitamist, korduspindamist ja kruusateede remonti.
“Konkreetsetest objektidest on veel natukene vara rääkida, sest plaanitavatele töödele rahalist katet veel kinnitatud ei ole,” sõnas Raadik.
Ta möönis, et kuna käesolev aasta oli Saaremaale teetööde poolest läbi aegade edukaim, siis 2010. aastal ilmselt sama palju ära teha ei õnnestu.

Kokku sai Saare maakonnas sel aastal tolmuvaba katte 40,4 km teed, 10 kilomeetril viidi läbi teekatte taastamine ning 63 kilomeetril pindamine.
Enn Raadik on varem rääkinud, et Saare maakond on Eesti mastaabis heal järjel. Kui Eestis tervikuna on tolmuvabasid teid veidi üle 50%, siis Saare maakonnas on see protsent 67.

Raadiku hinnangul võib minna veel üle 10 aasta, et jõuda sellisesse olukorda, kus Saaremaale saab ringi peale teha vaid tolmuvaba kattega teid kasutades.

Print Friendly, PDF & Email