Muhulase sellekuine leht oo kenast lettis

Muhulase sellekuine leht oo kenast lettis. Mitmendad korda kirjutab sõuke moekas tegelane nagut Kunksmoor. Kirjutab kangeste easte muhu keeles. Jutu lõppus oo sõnad “mool oo mõttid ja muresid veel, aga vaim läks pealt ää”. See annab lootust, et sellekordne kirjatükk ep jää mitte viimasseks. Libed sulge, Kunksmoor!

Mineva sui olli Koguva Kunstitallis Muhu kunstnike näitus. Üks ekspunaat koosnes pirakatest keraamilistest aerudest, mise autor Marget Tafel pühendas taastatavatele Muhu sadamatele. Aerud tekitasid kohjapeal vastakaid arvamisi. Põhjus põliste soare inimeste ja mitmete sissetuln sadamate-taastajate erinevates nägemustes, mõuke üks sadam peaks olema.

Muhulases kirjutatse, et ajaloolist Koguva küla sadamad taastatse ja korrastatse, et muuta Koguva sadam atraktiivseks sihtpunktiks nii Eesti kui Skandinaavia poadi- ja jahiomanikele, kis külastavad Muhu- ja Soaremoad mereteid pidi. Taastatud sadam jääb avalikuks kasutamiseks ja oo avatud kõikidele, kis sealt tahtvad merele minna.

MTÜ Ankur teatab, et tööd sadamas soavad lõpetat selle voastaga seltsis. Vana kai tehasse korda ja lisaks tuleb paer uut kaid. Meresõitjatele pakutse eetsidpidi lisateenussena koa sauna. Äsja sai lehest lugeda mõttid Nasva sadama avalikust või mitteavalikust tulevikust. Kas Koguva sadam toob oma toimetamistega veel sõnavahtu ajakirjandusrannale, ju see paistab.

Abi palub Lahemaa tervisekool. Kui te ise teate või oo teitel teadmisi inimestest, vanadest kirjutistest, roamatutest – kus eestlaste vanadest raviviisidest –, paluvad nad omale sellest teada anda. Et iga voasta lahkub manalateele sadu memmesid-taatisid, kis omad teadmised sõnnapoole seltsi võtvad. Info saatmiseks oo antud Muhulase lehtes üks telefoninumber ja netiaadress.

Terissest juttu veel. Aeroobikatreeningumi peetse iga teisibe kellu 18.15 Muhu spordihoones, pisikse tasu eest. Ja sõnna oodetse kõiki oma terissest hoolivad inimesi.
Muhu noordekeskuse noored korraldavad selle sügise uieste korjanduse kodututele loomadele. Pöördumine oo kõikidele, kis kuulvad: ole ia ja aita meitel korjata raha, et aidata hädas olavaid neljajalgseid. Kokku korjatud raha eest tahetse osta tarblisi asju – koeratoitu, kassiliiva, ravimeid jms ning viia nee kodutute loomade varjupaika.

Korjanduskarbid oo ülaval noordekeskuses, Liiva poodis, Muhu põhikooli majas ja ehk kuskil veel. Sellekorra soab ülekandeid tiha koa pangakontole, mise numbrid soad küsida noordekeskusest Arnek Grubniku käest üle. Korjandus kestab jõululaupani.

Selle laupa oo Muhu noordekeskuses külas Vormsi noored, kis tutvustavad oma ühte projekti “Elu võimalikkusest väikesaartel”. See oo jätkuprojekt, misega oo juba ää köidud Ahvenamoal. Kis huvitat, siis soab kuulama minna, kellu 13 võiks kohja peal olla.
Reede, 6. novembril kellu 15 peetse noortekas seoses isadepäeva ja poiste nädaliga puldiga autute ralli.

Mineva nädali lauba peetud Kõrvitsarallil võistles 22 noormeest ja voatamata tavapärasele vihmasele ja hämarale hallile ilmale olli ikka vägev päe küll! Ralli korraldajad motoring ja noortekas tänavad väga Hillar Peeglit, kis tõi kohjapeale uudistamiseks päris ralliautumi!

Print Friendly, PDF & Email