Keskkonnaamet ei kooskõlastanud Liiküla hooldekodu detailplaneeringut

Keskkonnaamet jättis kooskõlastamata Mustjala vallas asuva Liiküla endise piirivalvekordoni kinnistu detailplaneeringu, mille alusel soovitakse kinnistule rajada hooldekodu.

Kirjas Mustjala vallavalitsusele märgib keskkonnaamet, et planeeringu seletuskirjas puuduvad andmed kavandatava pansionaadi kohtade arvu ja hooldekodu tööks vajaliku veehulga kohta.

“Arvestatud on, et kanalisatsiooni kaudu on vajalik ära juhtida 12 m3 ööpäevas, kuid jääb arusaamatuks, kuidas selline number on saadud,” viitab keskkonnaamet, lisades, et planeeringulahenduse hindamiseks on vaja teada, kui suur on pansionaadi veekasutus ja kui palju kohti saab seal maksimaalselt olema.

Lisaks puudub planeeringus bioloogilise puhastusseadme asukoht, vee- ja kanalisatsioonitorustikud jmt. Keskkonnaamet jättis detailplaneeringu kooskõlastamata ning tagastas planeeringukausta paranduste ja täienduste tegemiseks.

Autotranspordi ja kaupade ladustamisega tegelev AS Renewo esitas Mustjala vallale avalduse detailplaneeringu algatamiseks möödunud aasta lõpul. Ettevõtte juht ütles toona, et hooldekodusse tulevad toad minimaalselt 80 asukale. Hooldekodu ehitus maksab kuni 100 miljonit krooni.

Print Friendly, PDF & Email