Digilevist Saaremaal (4)

Digilevist Saaremaal

 

Digilevile üleminek on ukse ees. 1. juulil 2010 lõpeb Eestis analoogtelevisiooni ajastu.

Analoogtelevisioonist tuttavate kolme kodumaise kanali kõrval on digilevis lisaks ootamas kolm uut kodumaist kanalit – ETV2, TV6 ja Kanal 11. Allesjäänud aja jooksul on olulisel osal Eestimaa kodudest, kus teleprogramme katuseantenni kaudu vaadatakse, vaja end valmis panna digile üleminekuks – soetada digiboks ja kontrollida, kas digisignaal jõuab ikka telerisse. Nii on see ka Saaremaal, Hiiumaal ja teistel saartel.

Saaremaa ja Hiiumaa digilevi saatjad (MUX-1, vabad kanalid) töötavad samal sageduskanalil nr 38 (610 MHz). Seda nimetatakse sünkroonvõrguks (SFN). Sünkroonvõrgu üks omadus on see, et selles olevad saatjad täiendavad üksteise leviala, mitte ei sega üksteist. Sarnaselt töötab nt ka Tartus põhisaatja tööpiirkonnas lisasaatja, et parandada vastuvõtutingimusi kesklinna piirkonnas.

Vastuvõtuks on kõige olulisem korralik antennisüsteem ja sertifitseeritud vastuvõtja ehk digiboks. Mitmed sertifitseerimata vastuvõtuseadmed (digiboksid või arvuti-vastuvõtjad) ei suuda paraku sünkroonvõrgu korral korrektselt töötada. Soovitame kasutada Digilevi märgiga varustatud, st sertifitseerimise läbinud vastuvõtjaid. Adekvaatse nimekirja Digilevi märgiga vastuvõtjatest leiab Digilevi kodulehel www.digilevi.ee .

Sarnaselt analoogleviga mõjutab ka digilevi ilmastikunähtus, mida kutsutakse ülileviks. Merega ümbritsetud saartel juhtub ülilevi paraku tihemini kui mandril, naaberriikidest kaugemal asuvates piirkondades. Ülilevi puhul segavad vastuvõttu kümnete, isegi rohkem kui saja kilomeetri kaugusel asetsevate samal sagedusel töötavate saatjate signaalid, mis soodsate troposfääriliste levitingimuste tõttu naaberriikide territooriumile levivad.

Ülilevi vastu aitaks kas sageduskanali vahetamine või saatjate võimsuse mitmekordne tõstmine. Mõlemaid variante on praktiliselt võimatu Saaremaal rakendada, kuna levioperaator Levira saab tegutseda vaid tehnilise järelevalve ameti antud sageduslubade piires, mis omakorda on seotud rahvusvaheliste kooskõlastustega.

Digilevi programmide pildikvaliteet ei ole erinev Saaremaal, Tallinnas või Setumaal. Pildi- ja signaalikvaliteeti mõjutavad mitmed asjaolud:
1. Digiboksi ja teleri vahel kasutatav ühenduse tüüp (RF, RGB, CVBS, DVI või HDMI). Parima tulemuse annab HDMI ühenduse kasutamine.
2. Seade (teler, arvuti, telefon vms), mille vahendusel pilti vaadatakse.
3. Programmi algmaterjali müratase ja tootmises kasutatud kompresseerimiste ja konverteerimiste järelmõjud. Lõpptulemus ei saa kahjuks olla parem, kui on algmaterjal, ning digitaalses edastuses tuleb see palju enam esile kui analoogedastuses.

4. Kasutatav andmeedastuskiirus ja kodeerimisseadmete võimekus.
Kvaliteediprobleemid, mis on televaatajale tuvastatavad pildi hangumise ja katkestustena, võivad samuti olla põhjustatud erinevatest asjaoludest:
1) valesti projekteeritud, ehitatud või aja jooksul riknenud antennisüsteemist; 
2) kohalikest häiretest, eriti impulsshäiretest (mikserid, elektrikarjused, naabrimehe rikkis antennivõimendi jne);
3) ilmastiku põhjustatud ülileviga kaasnevatest häiretest;
4) looduslikust või muust takistusest (mägi, mets, hoone) vastuvõtu- ja saateantenni vahel;
5) vigadest võrguoperaatori hallatavas võrgus.

Digitelevisiooni vastuvõtt peab olema tagatud vastavalt ITU soovitustele nõuetele vastavate seadmetega vähemalt 10 meetri kõrgusel maapinnast. Silmas tuleb pidada võimalikke füüsilisi takistusi. Juhul kui vastuvõtt pole võimalik, tuleb probleemist teavitada digilevi infotelefoni 17 101. Vastav informatsioon jõuab nii tehnilise järelevalve ametisse kui ka levivõrgu eest vastutava ettevõtteni Levira.

Kõiki probleeme käsitletakse ükshaaval, vajadusel teostatakse vastavas piirkonnas täiendavad levikvaliteedi mõõtmised. Juhul kui on tegu levivõrgu probleemidega, leitakse neile lahendus. Lahenduse rakendamiseks kuluv aeg võib ulatuda mõnest nädalast poole aastani, kui see eeldab rahvusvaheliselt kokku lepitud sagedusparameetrite muutmist.

Analooglevi lõpetamiseni jääva 9 kuu jooksul ootab Digilevi infotelefon tagasisidet televaatajatelt, kel on probleeme digilevile üleminekuga. Vajadusel aidatakse nõuga ja tõsisemad probleemid edastatakse lahendamiseks levivõrgu operaatorile. Mida varem see info asjaosalisteni jõuab, seda kindlam on, et 1. juulil on kõigil teleritel pilt ees.

Indrek Lepp


Lihtsad küsimused – lihtsad vastused

Vastab AS-i Levira multimeedia teenuste divisjoni direktor Indrek Lepp

Elan maal ja mul on vana, viis aastat tagasi ostetud LG televiisor. Katusel oma antenn. Mis ma tegema pean? Kas pean ostma uue televiisori?
Ei pea. Odavaim lahendus oleks osta või rentida digiboks.

Kui ma siiski otsustan oma vana televiisori välja vahetada, siis mida pean silmas pidama? Kas sellel peab olema digiboks sees?
Jah, tingimata. Soovitame valida uue televiisori Digilevi märgiga mudelite seast. Kõigi Digilevi märgi saanud seadmete puhul on kindel, et need töötavad Eesti digilevivõrgus täna, homme ja ka ülehomme.
Digilevi märgi saanud seadmete loetelu leiab Digilevi kodulehelt http://www.digilevi.ee/?kuidas=digiseadmed .

Kui ma olen ostnud digiboksiga teleka, kas siis sellest piisab? Või pean kuskilt ka uue antenni hankima? Kust on võimalik neid antenne saada?
Uue antenni ostmine võib osutuda vajalikuks siis, kui olemasolevast kvaliteetseks (nt pilt ja heli kipuvad ”hakkima”) vastuvõtuks ei piisa. Soovitame ühendust võtta kohaliku antennispetsialistiga või antennipaigaldusteenuseid pakkuva firmaga. Osa paigaldusfirmade kontaktidest leiate Digilevi kodulehel http://www.digilevi.ee/?kuidas=paigaldus .

Kui elan kortermajas, mida ma siis tegema pean?
Pöörduma korteriühistu juhatuse poole, tõstatama küsimuse ühistu koosolekul.

Kes vahetab katusel antenni, kui seda peab tegema? Kas korteriühistu?
See on korteriühistu küsimus ja otsus. Vajadusel tuleb tellida parandus- ja seadistustööd antennipaigaldusfirma või -spetsialisti käest.

Aga kui ma olen näiteks Elioni või Starmani klient, mis siis saab? Kas ma ka siis pean ikka selle digiboksi ostma?
Kui te kasutate Elioni IPTV teenust või Starmani kaabeltelevisiooni teenuseid, siis analoogtelevisiooni väljalülitamine teid ei mõjuta.
Täiendavat infot saab Digilevi tasuta telefonilt 17 101 ja kodulehelt www.digilevi.ee .

Kust osta Kuressaares

ELEKTROONIKA ÄRI
Tallinna 14
www.elektroonika.com

EXPERT
Tallinna 27
www.expert.ee

KLICK
Auriga keskus
Tallinna 88
www.klick.ee

EMT esindus
Tallinna 8
www.emt.ee

PLUSSMIINUS
Lasteaia 4
www.plussmiinus.ee

INSTALLATSIOONI KOMPANII
Tolli 7

Print Friendly, PDF & Email