Metssead tikuvad juba linna (16)

Metssead tikuvad juba linna

ELUKOHT TUULE TÄNAVAL: Ulukite linnalembus on nakatanud ka metssigu.

Et metssead külades põlde ja õuesid segi pööravad, ei ole enam
uudis üheski maapiirkonnas. Eile helistas aga Oma Saare toimetusse Kuressaare Tuule tänava elanik, kes teatas, et metssead on teinud oma tempe juba linnaski.

Kärssninad olid mereäärses kadastikus maad tuhninud elamutest vähem kui saja meetri kaugusel.
Jahiseaduse §5 ütleb, et jahimaa on jahiulukite vabaks elamiseks ja jahipidamiseks sobiv maa. Sama paragrahvi teine lõige selgitab, et jahimaade alla ei kuulu maakonnaplaneeringuga määratud tiheasustus- või puhkeala, kus ohutu jahipidamine ei ole võimalik.
Seega kuulub linna tulnud uluk päästeteenistuse poolt kinni püüdmisele ja linnast välja toimetamisele. Kas see asi aga ka metssea puhul õnnestub, tundub kahtlane.

Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ilmo Torn kinnitas Oma Saarele, et linnas tõesti jahti pidada ei tohi. Ta avaldas arvamust, et sead, kes Tuule tänava kadastikus tuhnimas käivad, tulevad Laugi jahipiirkonna maadelt.
“Jahimehed on varemgi käinud lennuvälja taga rebaseid ja metskitsi passimas, sigu sealkandis seni liikunud pole,” rääkis Torn.
Kui aga asi ei piirdu vaid ühekordse tuhnimisega ja sead linnas tegutsemist jätkavad, on Torni sõnul võimalik seal jaht korraldada keskkonnaameti eriloal. “Eks see surve peab tulema kohalikelt elanikelt,” selgitas Ilmo Torn. “Kui meile korraldus antakse, siis küllap Saarte jahimeeste selts peab selle asja ära korraldama.”

Tundsime huvi, kas jahimehed on äkki laisaks läinud. “Eelmisel aastal lasti sigu kõigi aastate rekord,” kiitis Torn jahimehi. “Ka selle aasta arvud näitavad, et sigu on lastud oluliselt rohkem kui tavaliselt, jahimehed teevad oma tööd hoolega.”
Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Jaanus Kala pidas sigade
inimasulate lähedusse kolimise põhjuseks nende suurt arvukust, mis paneb loomad otsima endale uusi magamis- ja toitumisalasid.

“Kui varem emiseid peaaegu üldse ei kütitud ja jahimehed piirasid vaid järelkasvu, siis viimastel aastatel on emiste küttimise nõuet suurendatud,” selgitas Jaanus Kala. Ta lisas, et jahimehed on neid nõudeid hoolega ka täitnud, ja avaldas lootust, et sigade arvukus võetakse taas kontrolli alla.

Print Friendly, PDF & Email