Kogu aeg ilm “sõuke samma”

Kui ominguti keegid küsib, mis ilm täna koa väljas oo, siis viimasel aal kostab ühtemoodi vastus – sõuke samma. Niiskus ja tuul pidade soarde peal olema inimese terisse kõikse suuremad vainlased.

Ehk kasutasid vanad muhulased paergus popi nime soan värviteraapiad, kui omale tuliste värvidega kirjud riided selga tegid. Ikka tüki soem lugu, kui omale erkoranžid või kirikollsed vatid selga aad või leekpunaste moonidega roosit teki oetele laotad. Kui ma soare pealt mandrile juhtu, küsitse sagedaste: mismoodi soaks omale Muhu rahvariided. Paljud otsivad internetist. Leidvad koa midagid. Seal ülaval olavad pildid aga… Riided oo küll õiged, aga see, mismoodi nee selga oo aetud, ep kannata vahel mingid kriitikad.

Kägisemise asemel oo sii Muhu käsitöölistele üks mõtlemise koht. Kas oleks tarbline üks pisike brošüür, mis reagib võerale või lihtsalt teadmata inimesele rahvariiete kandmise tavadest? Koa võiks panna tarvitamise õpetuse voldikuna iga rahvariide osa juure, midast käsitöölised kuskil müüvad.
Üks võimalus omale tuppa värvisoojust luua ja tuua, oo minna Hellamaa külakeskuses loanitavatele loasi-vitraaži koolitustele. Sõnna soab ennast selle reedeni veel kirja panna. Koolitust akatse pidama paljast siis, kui tarbline ulk inimesi kokku korjab.

Vahepeal olle moakonna käsitöölised nõu pidan ja tuleva voasta märts kuulutatse kuuldavaste käsitöökuuks. Et siis igas valdas peetse käsitöönäitusi, korraldatse töötubasid ja käsitöökursuseid. Mingi valik meisterdusi pidade minema pärast lossi üles, aga see oo juba kellegid valik. Kis tahtvad rohkem nähe, peaks köima kõik ilu läbi. Kodu nokitsejad peaksid selleks aaks omad nina välja pistma ja ää unutama sissekasun tagasioidlikkuse ja ennast väljapoole näitama.

Kohjapealsed omavalitsuste valimised said selleks korraks peetud, eks näe, mis ja kas valitud eesotsas teisiti tegema akkavad. Erakonnad ja valimisliidud oo nagut nad oo. Muhulased valisid änamaste ikka teisi tublisid muhulasi, kis oo oma tegemistega midagid enne näidan. Tublid muhu inimesed oma tegemistes, mitte paljast lugulauludes… Mitu korda olli kuulda, et üks põhjus oma heale kellegid kasuks loovutamisel sai teadmine, et keegid oo pitkemad aega oln väga tubli pereisa. Eks see ole märkimist veart.

Meite moakond olle valimistel osalejate arvu järele oln üks viimaseid. Umbest paljast pooled, peenemas keeles ütelda, täitsid oma kodanikukohust. Mõni arvab, et kehv lugu.
Mõni ütleb, et ta oma ealt selle massinavärgi toitmiseks ep anna. Mõnel oo kama kaks.
Kokkuvõttes oo asjad ikka endiselt sedaviiti, kut nad just olema juhtuvad. Igaühe vaba valik, mis ta oma ealega teeb.

Selle pühabe, 25. oktoobril peetse Soondas endse lauda juures Kõrvitsaralli. See akkab peale kellu 12, osalejatele sümboolne osalustasu. Loanis oo Mini MX võistlus, jalgrattavõistlus, võrrivõistlus ja sega-motovõistlus. Nähe soab mõnda ralliautut, mis kohjapeale külase tulavad. Et võta aga oma 2-rattaline sõber seltsi ja tule osalema! Eestvedajad oo Muhu ANK ja Muhu noorte motoring. Ligemaste soab üle küsida Paavo Aaviku või Arnek Grubniku käest.

Print Friendly, PDF & Email