Lugeja kiri: Eesti koolijuhtide-veteranide kokkutulek

Kokkutulek toimus tänavu septembri lõpus Tallinnas ja Harjumaal. Suur tänu ürituse eestvedajale Helve Raikile, korraldajatele Vaike Nellisele, Sven Sagrisele ja paljudele teistele abilistele. Väga huvitav oli kohtuda vanade tuttavate ja uute osalejatega. Koos oli meid ligi 70.

Ööbisime algse nimega Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukoolis. Nõukogude ajal oli selle nimetus Kose-Lükati sanatoorne metsakool.

Mulle pakkus huvi hoone funktsionalistlikus stiilis arhitektuur. Koolist kõneles meile 1984–2005 seal direktorina töötanud Valdek Berendson. 1930-ndatel oli Euroopas levinud vabaõhukoolide loomine. Konstantin Pätsi algatusel võeti kooli rajamise otsus vastu 1933. a, Eesti Punane Rist hakkas kooli looma. Hoone projekteeris Pariisis elav arhitekt Paula Dela-cherie Ilves. Õppetöö kopsuhaigetele lastele algas 1938. a 50 õpilasega.
Praegune valitsus jättis taoliste koolide nimetusest sõna sanatoorne välja. Neisse koolidesse suunatakse hüperaktiivsed õpilased. Õpilaste arv on vähenenud 160-lt 60-le.

Harjumaal Rae vallas külastasime Peetri küla, kus elanike arv on suuremgi kui mõnes Eesti linnas. Põllu peale on kasvanud moodne asula, nagu neid on üle Eesti tekkinud. Valglinnastu elanikud soovivad nimetust küla. Seega Peetri küla. Ilmselt on see nostalgia endise küla järele, võib-olla on ka mõnest Saaremaa külast inimesed sinna moodsasse heade võimalustega asumisse kolinud. Rahvaarv, õpilaste arv koolis kasvab kui seened metsas. Peetri küla algkool-lasteaed kasvab üle põhikooliks.

Jüri gümnaasiumis on viis esimest klassi, gümnaasiumi osas on kaks paralleeli. Koole reastatakse mitmete näitajate järgi. Jüri gümnaasium on väga eesrindlik. Sel aastal jõuti ka esikohale õpilaste toitlustamise ja toidu kvaliteedi osas. Meile pakuti seal lõunasööki, mis oli muidugi väga hea.
Tallinnas külastasime väga auväärset vana kooli kesklinnas – reaalkooli. Uus amet koolides on õppetehnoloog. Käisin seal 11. klassis geograafiatunnis, mis toimus töövihikus tekstilünkade täitmisena õpetaja juhtimisel.

Väga tore oli viibida kaasaegsete koolide miljöös, suhelda omavahel, ergutada mõtet ja tunnet.

Urve Kirss

Print Friendly, PDF & Email