Jumal aitab sind, kui Sa ise koa ennast aitad

Paergus oo tääve hooga köimas kohalike omavalitsuste valimiste nädal. Muhu valdas oo kaks valimisjaoskonda – Hellamoal ja Piiril. Änamaste oo kuulda, kis ikka valida kavatseb, et omad valikud oo juba ää tehtud. Ei ep aita nüüd sii änam värvilised kenade näolappidega pildiroamatud ega kanged lubadused. Pead muidugid ep või anda – ehk mõni otsustab just nende järgi… Igatahes soovin valijatele selged pead ja sooja südant – mis ep kõla küll kuigid palju teisiti kut iga kõikse tavalisema päeva.

Mõni päe tagasi sattusi ma parasad aegu Liivale poe ette, kuskohtas seesab peaaegut ainumas suurem kuulutuste tulp Muhus. Selle üle oo kangeste palju reagitud, kuidas seal põle mingid korda. Kaos pidi erinevatel põhjustel olema küll palju võimsam kut kord. Nädalivahetusel olli ühe erakonna valimise reklaam leebitud päris kohe toimuva ürituse reklaami peale. Ime, et teist põle alt enne maha tõmmatud, see justkut veel tavalisem käitumine. Sealt mööda köies tuleb iga kord küsimus, kas meitel soab üldse selle kohja pealt kunagid kord majase või peab jäämagid sedaviisi kaos nagut paergus.

Tagasihoidlikkus olle voorus. Kas oo? Mismoodi näiteks Võro ja Setomaa kantis rahvuslike ettevõtmiste taha nii palju toetust soadud ja mismoodi sellest ikka nii palju reagitse? Nad oo ise tunnistan, et tuleb olla kangeste nahhaalne ja nõuda ja küsida.

Kui ei küsi, ega keegid vist pakkuma ep tule…

Midagid asjalikku koa: 18. oktoobrini soab Piiri pisikses käsitööpoodis voadata järjekordsed näitust, mis sellekorra oo üles pandud Muhu portselanimaalijate ringi töödest. Tulge ja nautige kena näitust ja kui meeldib – siis portselanimaalijate ring ootabkid omale lisaliikmeid. Ring töötab Muhu lasteaa maja katusse all.

Piiri käsitööpoed oo selle nädali lõpuni veel lahti kessiku, neljabe ja reede kellu 10–16, laupa ja pühabe 10–15. Siis hakkab poed uksi lahti tegema natusse harvemini.

Inimesed ep pane paergus änam hea meelega nina niisamma uksest välja. Kooliaast füüsikatunnist oo meeles, et mida külmem aine, seda aeglasemalt aine osakesed rinki liikuvad, ja vastupidi. Mis see inimkond muud oo, kut üks aines.

Käsitööselts pakub muhu-roosat villavärvi. Andke omad tellimused nendele teada.

Selle reede peetse Hellamaa külakeskuses Hellamaa kooli voastapäeva kontserti. Soe tuba oo seal ja kangeste lahke pererahvas nagut alati. Kena minna kohe. Kontserti järel soab tantsida. Laulusõbrad mängvad pillilugusid.

Hellamaa külakeskuses oo oktoobri lõppus loanis klaasvitraaži koolitus, mis soab päriselt olema paljast siis, kui sõnna paneb ennast kirja sobilik-vajalik hulk huvilisi. 23. oktoobriks tuleb oma osa võtu soovist kindlaste teada anda. Ehk siis oo selle jaoks aega tühipaljad kaks nädalid, mis ühna ruttu mööda lähtvad. Kõlistage param kohe, muidu unub ää… Ja korraldajatel koa kergem, kui teadvad, mis või kis-kuipalju tulavad.

Muhu Noortekeskuses mängitse aeg-ajuti pilli. Näiteks nüüd õpetab noori Aafrika trummisid mängma teatud headuses trummiõpetaja Jarmo Moilanen. Ring köib koos iga kessiku. Osavõtmine sellest ringist oo tasuline.

Misasi koa tasuta oo? Tasuta võid Sa näiteks iga päe omale terit sportida. Kis oo rahvatansiringis hakan köima, ütleb, et teris läheb kogu aeg paramaks. Nõnnasamma köivad teedkaudu jalgrattaga sõitjad, joosjad ja kepikõndijad – liikuvad, et teris käe seesaks. Tublid olete, kis oma eest hoolt kandvad!

Üks keraamiline kunstiteos olli kuskil, kus terve kari inimesi katkises poatis, jalad poadi aukudest väljas. Kena mõte olli sellel – et jumal aitab sind küll, aga paljast siis, kui Sa ise koa ennast aitad. Olge terved!

Print Friendly, PDF & Email