SÜG-i juurde tuleb ainulaadne teadus- ja huvikool (2)

Saaremaa ühisgümnaasiumi (SÜG) juurde luuakse Eestis ainulaadne teadus- ja huvikool, kus hakatakse tegelema nii reaalia, humanitaaria, kunstide kui ka kehakultuuriga.

Selleks sai SÜG Sihtasutus Euroopa Sotsiaalfondilt ja riikliku struktuuritoetusena kokku 1,79 miljonit krooni.
SÜG-i õppealajuhataja projekt-õppe alal Indrek Peil ütles Oma Saarele, et üldhariduskoolide juurde on huvikoole loodud vähe ja need on enamasti kitsalt spetsialiseerunud.

“Kuressaare gümnaasiumi Inspira on keskendunud kaunitele kunstidele ja Pärnu Sütevaka gümnaasiumi juures tegutseb keeltekool,” tõi Indrek Peil näiteid. “Teaduskoolidest on tuntud Tartu ülikooli teaduskool.”
SÜG-i teadus- ja huvikooli tegevusest saavad osa võtta kõik asjast huvitatud Saare maakonna õpilased ja õpetajad. Et osa õppetööd on kavandatud internetipõhisena, pole välistatud ka osalemine väljastpoolt maakonda.
Koolis hakatakse süvendatult õpetama mitmeid aineid ning ette valmistama õpilasi olümpiaadideks. Peil lisas, et peale õpilaste saab teadus- ja huvikoolis koolitada ka õpetajaid ja lapsevanemaid.

“Uurimistööde juhendamine, õppereisid laboritesse, keelereisid teistesse keelekeskkondadesse, ekspeditsioonid ja laagrid looduses. Loomulikult hakkab toimuma ka traditsiooniline huviringide töö,” rääkis Indrek Peil kavandatust. “Aga korraldatakse ka näitusi, kontserte, konkursse, võistlusi ja konverentse.”

Peili sõnul ei plaani SÜG läbi ajada vaid oma õpetajatega.
Teadus- ja huvikooli ainekavade koostamine on juba alanud ning tööd õpilaste ja õpetajatega loodetakse tasapisi alustada käimasoleva õppeaasta teisel poolel.

Print Friendly, PDF & Email