Räägime asjast! – Orissaare (18)

Täna vastavad küsimusele, milline on kõige esmane probleem/valdkond, millega Orissaare vallas tegelema hakkaksite ja millele ei ole teie hinnangul seni piisavalt tähelepanu pööratud, Orissaare vallavolikogusse oma nimekirjaga kandideerivad erakonnad.

Eesti Reformierakond

Meie eesmärk on tuua kodanike soovid volikokku ja valitsusse, sest nii sünnivad parimad lahendused. Teeme oma tööd südame ja armastusega, sest armastusega tehtud asjad õnnestuvad. Me ei anna oma valijale katteta lubadusi, vaid tahame töötada selle nimel, et ühiselt leitud mured ja vajadused leiaksid kõiki rahuldava tulemuse.

Soovime jätkuvalt suurendada piirkonna atraktiivsust ja väärtustada valda hea majandusliku elukeskkonnana. Toome kohalikku poliitikasse uue põlvkonna kohalikke ettevõtlikke ja teotahtelisi inimesi, kes ei võta kanda lubadusi, mida nad täita ei suuda. Orissaare vajab positiivseid muutusi ja alustame nende muudatustega iseendast.

Järgneva nelja aasta jooksul saavutame olukorra, kus lasteaed ja kool on kodu kõrval kohad, kuhu tahetakse hea meelega tulla. Koduvald peab jätkuvalt võimaldama kvaliteetse hariduse saamist. Hetkel on suurim mure gümnaasiumi täitumus ja gümnaasiumiosa säilimine. Leiame, et seni ei ole omavalitsus probleemile piisavalt tähelepanu pööranud. Omavalitsuse eesmärgiks on leida koolile lisavõimalusi, mille tulemusena väärtustaksid kooli ka ümberkaudsete valdade noored. Samuti on vaja tagasi tuua gümnaasiumi positiivne sisemine aura. Tuleb koostada pikaajaline tegevuskava soovitud tulemuse saavutamiseks.

Suuname valla elu vastavalt valla põhimäärusele ja kehtivale detailplaneeringule, vajadusel algatades seaduseloomemuudatusi. Tahame pakkuda turvalist ja kvaliteetset elu kõigile vallakodanikele. Otsime võimalusi tugevdamaks koduvalla konkurentsivõimet, et tagada piirkonna jätkusuutlikkus. Loome keskkonna vallavalitsuse ja kodanike lähedasteks ja sõbralikeks suheteks.

Isamaa ja Res Publica Liit

Orissaare vald on Saaremaa värav. Meie valla atraktiivsemaid paiku nagu Maasilinn tuleb kindlasti edasi arendada. Illiku laiust võiks rõõmu olla nii kohalikele kui ka suvitajatele.
Valla kruusakattega teed vajavad tolmuvabaks muutmist. Mitte mingit kriitikat ei kannata Orissaare peatänav ja parkla.

Liikumisraskustega inimeste elu tuleb muuta kergemaks – teha kaldteed apteegi ja pangani. Pensionäride bussiring ühelt korralt nädalas kahele.
Soovime tõsta külavanemate rolli, et maarahva hääl jõuaks vallavalitsuseni. Selleks tahame luua külavanemate kogu. Vallalehe kaudu operatiivne infoliikumine vallamajast maarahvani (eelnõud rahvale kättesaadavamaks). Suurem tähelepanu valla kodanikele. Nende avalik tunnustamine tööde ja tegemiste eest.

Valla kodanikele abiosutamine õigusabi vallas (maa, põllumajandustoetuste jne osas). Võtame noortekeskuse projekti uuesti päevakorda. Valla olemasolevate ressursside ratsionaalsem ja efektiivsem kasutamine (spordihoone, Illiku laid, Rannaküla sadam jne).

Tõsta tulude poolt. Töökohtade loomisel saab vald palju ära teha, luues ettevõtlusele soodsad tingimused, abistades projektide kirjutamisel ja tootmispindade leidmisel. Valla edasise arengu võtmeks peab olema konkurentsivõimelise ja mitmekülgse gümnaasiumihariduse andmine kohapeal.
Otsime probleemidele lahendusi, mitte vabandusi tegematajätmistele.

Eesti Keskerakond

Probleem: Rahvaarvu vähenemine vallas.
Tänane reaalsus on see, et rahvaarv väheneb enamikus maaomavalitsustes, nii on see ka meil.
Rahvaarvu vähenemise peatamine, seejärel suurenemine eeldab elukeskkonna veelgi paremaks muutmist. Orissaare vald on suutnud säilitada vallakeskuses väga olulised eluks vajalikud struktuurid, rakendanud lisatransporti, et vallaelanikud saaksid vallakeskuses teha oma vajalikke toiminguid. Oleme kavandanud läbi pikaajalise arengukava suurprojektide realiseerimise kindlustamaks veelgi paremat elukeskkonda.

KOIT-kava abiga leiavad lahenduse Muhu hooldekeskuse rajamine ja Orissaare gümnaasiumi rekonstrueerimistööd. Koostöös tuleb leida kooli õppevorme, mis muudavad koolikeskkonna veelgi huvitavamaks. Orissaare noortekeskuse rajamine avardab oluliselt võimalusi, miks noor tahab Orissaare vallas elada.

Meil on väga hea näide Kavandi seltsimaja rekonstrueerimistööde läbiviimisest, 2010. a remonditakse Tagavere seltsimaja (endine koolimaja).
PRIA rahaline tugi on saadud tänu kohalikule aktiivsusele ja väga heale koostööle vallaga. Vald on andnud seltsidele hooned pikaajaliseks kasutamiseks kindla eesmärgiga – piirkonna elukeskkonna parandamine.
Vald vajab jätkuvalt turismiobjektide arendamist. Suuremad objektid on Maasilinn, Illiku laid Maasilinna laevaga. Eeltoodud kahe, meile turismi ja puhkemajanduse seisukohalt väga olulise piirkonna arendustöö seisab paljuski valla rahaliste vahendite piiratuse taga.

Meie eesmärk on ette valmistada huvipakkuv alusdokumentatsioon, et tekitada huvi erasektoris rahaliste vahendite paigutamiseks nimetatud piirkondadesse.

Print Friendly, PDF & Email