Päevakeskus uurib eakate toimetulemist

Kuressaare päevakeskus viib linnavalitsuse tellimusel eakate linnakodanike seas läbi uuringu, selgitamaks, kuidas nad toime tulevad ja kuivõrd vajavad üle 70-aastased linnaelanikud avahooldusteenuseid.

Sihtasutuse Kuressaare Hoolekanne juhataja Tiia Tammsalu sõnul on nii päevakeskuse töötajad kui ka ametikooli õpilased külastanud augustis alanud küsitluse raames üle 75-aastaseid inimesi, küsitlemata on veel üle 70-aastased. Kokku hõlmab küsitlus 1784 linnakodanikku. Kõigil küsitlejatel on kaasas volitus.

“Uuringu eesmärk on ühelt poolt teada saada, milliseid teenuseid eakad vajavad, teisalt viivad meie küsitlejad eakate kodudesse info päevakeskuse tegemistest ja pakutavatest teenustest. Väga paljud ei tea, mida päevakeskuses teha saab,” rääkis Tammsalu.
Ehkki küsitlus on anonüümne, annavad uuringu raames korraldatavad kodukülastused päevakeskusele kohest informatsiooni abivajajatest ning nende inimestega saab Tammsalu sõnul siis edasi tegeleda.

Näiteks tõi ta, et päevakeskusest on võimalik koju tellida nii pediküüri tegija, maniküürija, juuksur kui ka soe söök; abi saab puude lõhkumisel, kütmisel, pesupesemisel ja koristamisel. Vanurite küsitlejatel on kaasas ka voldik, kus on kirjas nii teenuste hinnakirjad, vajalikud telefoninumbrid kui ka muu oluline informatsioon.

Tammsalu sõnul korraldab päevakeskuses suuremaid üritusi linna pensionäride ühendus ning nende populaarsust näitab suur osalejate hulk – 200 kuni 250 inimest. Söömas käib päevakeskuses umbes 100 inimest. Kursustest on populaarsemad arvutikursus, lapitehnika, klaasi- ja siidimaal.  
Oodatud on vanurite poolt arstide külastused.
Eakate toimetuleku uurimiseks eraldas Kuressaare linnavalitsus läinud aasta lõpus 40 000 krooni.

Print Friendly, PDF & Email