Vallavanema naisele toetuse eraldamine tekitas pahameelt (16)

Pihtla vallas said tänavu hajaasustuse veeprogrammist toetust kaheksa taotlejat, kaevude rajamiseks ja nende varustamiseks vajalike seadmetega jagati kokku 165 000 krooni.

Internetikommentaatorid on juhtinud tähelepanu sellele, et kõige suurema toetuse ehk 31 647 krooni määras kohaliku omavalitsuse hindamiskomisjon Pihtla vallavanema abikaasale Ilme Hütile, jättes samas rahuldamata seitse taotlust.

Komisjoni esimees, Pihtla abivallavanem Endel Pank ütles Oma Saarele, et rahastamata jäetud taotlustest neli ei vastanud hajaasustuse veeprogrammi nõudele, mille kohaselt peab taotleja rahvastikuregistri andmetel olema elanud Piht-la vallas 1. jaanuarist 2008.
Üks taotleja oli maksuvõlglane ja kahe puhul tulnuks toetussumma ühe kasusaaja kohta ebaproportsionaalselt suur – vastavalt 98 500 ja 50 540 krooni, selgitas Pank.

“Ilme Hüti taotluse puhul tuleb silmas pidada, et kavandatavatest töödest saab kasu kaks majapidamist kokku kaheksa inimesega. See teeb ühele kasusaajale eraldatavaks toetussummaks 3956 krooni,” ütles abivallavanem. Ta lisas, et ülejäänud toetust saanud taotlejate puhul oli summa ühe kasusaaja kohta 5306 krooni.
Ilme Hütt sai hajaasustuse veeprogrammist toetust pumbamaja veetõsteseadmete rekonstrueerimiseks.

Endel Panga sõnul vahetatakse tööde käigus välja pumbamaja kogu amortiseerunud seadmestik, st sügavveepump ja hüdrofoor koos automaatikaseadmetega, torustik koos liitmike, sulgarmatuuri, mudakoguja ja manomeetritega ning paigaldatakse uus elektrijuhtmestik. Komisjoni tööd juhtinud Endel Pank kinnitas, et vallavanem Tõnu Hütt oli hindamiskomisjoni otsusel oma abikaasa taotluse hindamise ajaks komisjoni tööst taandatud.

Print Friendly, PDF & Email