Vastukaja: “Kas mõtleme ainult ilusatele”

Oma Saar 29. august,
internetikommentaar

naine 47
Arvan, et see emapalga otsus oli õige otsus. See võrdsuse jutt viitab ju kommunismi jõudmisele, mida meile koolis kogu aeg pähe taoti. Aga kui ikka naine on saavutanud selle, et talle

35 000 palka makstakse, siis on ta väärt seda saama ka siis, kui ta on otsustanud emaks saada. See ongi stiimuliks noorele naisele, et õpin selleks, et saada sellist töökohta, mitte ei pane kohe peale põhikooli “titemasinat” tööle, et kõigile võrdset (mida siin soovitati) emapalka hakata korjama.

Print Friendly, PDF & Email