Luha kinnistul tuleb täiendavalt uurida keskkonnamõjusid

Luha kinnistul tuleb täiendavalt uurida keskkonnamõjusid

SAMSONI HARU: Nasva jõe haru on tüliõunaks juba pikemat aega.

Nasva küla Luha kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne jäi keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni heakskiiduta.

Piirkonna juhataja kt Kaja Lotmani allkirja kandvas dokumendis, mis on saadetud nii KSH juhtiveksperdile Arvo Järvetile kui ka Kaarma vallavalitsusele, selgitatakse, et aruandes jääb ebaselgeks Nasva jõe ja Sampsoni haru määratlus.

Juhtiveksperdile saadetud kirjas on Nasva külavanem Arvi Tasa viidanud asjaolule, et Nasva jõe Sampsoni jõeharu ei ole kuiv, vaid veega alaliselt täidetud, seega ei ole mõiste “soodisete” tema arvates aruandes kohane.
Aruanne sisaldab väidet, et Sampsoni haru kaldajoone puhastamisega ei kaasne selle muutusi.

Vastuskirjas väidetakse aga, et tiigi rajamiseks on vaja vee erikasutusluba, kuna toimub veekogu süvendamine ja põhjapinnase paigaldamine. Seda teemat ei ole aga puudutatud aruande leheküljel 41, kus analüüsitakse keskkonnalubade vajalikkust.

Veel puuduvad aruandes keskkonnaameti väitel tiikides kala kasvatamist analüüsiv osa, samuti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning detailplaneeringu eskiisil kavandatava tuulegeneraatori mõjude hinnang.

Print Friendly, PDF & Email