Kärla tee saab korda septembri lõpupoole (1)

Kärla tee saab korda septembri lõpupoole

TEE SAAB UUEKS: Üks Sõmera–Kuuse teelõigu põhjaliku remondi põhjus oli selle liiga suur kalle.

Maanteeameti kinnitusel saab maanteelõik Kärla alevikust kuni Kuuse külani valmis 20. septembriks ning uue teega on liiklejatele tagatud suurem sõidumugavus ja turvalisus.

Lääne regionaalse maanteeameti peaspetsialist Toomas Magus ütles, et riigimaanteel Kuressaare–Kihelkonna–Veere tehakse teekatte taastusremonti lõigul Sõmera–Kuuse, kuna nimetatud lõigu teekate pärineb aastast 1965 ja taastusremonti pole seal seni tehtud.

“Viimane teekatte pindamine lõiguti oli 2000. aastal ja antud teelõik on halvas seisukorras,” rääkis Magus, lisades, et kattel esinevad ulatuslikud deformatsioonid, põikkalle on ebaühtlane, kogu lõigul esinevad pikiroopad ning tugipeenrad on ära vajunud.
Selgituseks lisas Magus, et näiliselt võis tee küll korras olla, aga mõõtmistulemused (tasa-sus ja deformatsioonide kogusumma) näitavad vastupidist.

Lisaks on Sõmera–Kuuse teelõik kõrgel muldkehal, kus kallete õigsus on eriti tähtis just kurvides, et liiklejad teelt välja ei sõidaks.
“Samas võib tõdeda, et antud lõigu kandevõimele on saanud saatuslikuks just raskeveoste suur osakaal – karjääridest veetakse materjale, metsamaterjali vedu,” nentis Magus.

Print Friendly, PDF & Email