Saaremaa Stonehenge (5)

Saaremaa Stonehenge

Kaks iseloomulikkku püstkivi võimaliku keskpunkti vahetust lähedusest. Püstiasendis võisid nad umbes nõnda välja näha. Mõlemad lebavad külili poolenisti liiva sees, mis tähendab, et kui, siis on nad ümber lükatud / pikali kukkunud enne huumuskihi teket. Kummastki oli algselt, enne väljapuhastamist nähtaval üksnes väike kivikühm.
Kivi 1: Hall kivi, rist peal, kirdesuunalises kahe kivirea ristumiskohas, talla laius ca 75 cm, kivi kõrgus ca 115 cm. Kivi 2: Punakas kivi jaanihommikuse päevatõusu suunal, talla laius ca 80 cm, kivi kõrgus ca 135 cm.

Soela väina kandis vana merekaubatee, viikingite veetee, soola- ja rauatee ääres (mis ühendas muide ka Põhja-Euroopat Kesk-Aasia ja Siiditeega) on kiviaegset observatooriumi, ilmselt muistset matusepaika, püha allikat ja muinassadamat hõlmav ainulaadne pühapaik, millest avalikkus ei tea midagi. Selle vanus võib küündida aastatuhandetesse.

Kiviaegne observatoorium

Kaugel kiviajal püstitati kogu Euroopas, eriti just mereäärsetel aladel kivistruktuure ja megaliite. Loogiliselt võttes ei saanud need ju ka Eestis puududa, kuivõrd kuulume ühtsesse jääajajärgsesse Põhja-Euroopa kultuuriruumi, mis moodustus Briti saartest Uuraliteni.
Meie otsesed esivanemad saabusid siiamaile taganeva jää järel tulles ca 10 000 aastat tagasi. Vaid veidi varem olid paika asetunud jää poolt kaasa toodud rändrahnud – kohalikud kivid ja inimesed on seega pea ühevanused.

Kas selle maa kivid on kuidagiviisi kehvemad, et neist ei anna vastavaid kivistruktuure moodustada – et tähele panna aja ja tähtede kulgu, täpsustada aastaaegade vaheldumist? Mis põhjust on oletada, et meie esivanemad olid kuidagiviisi alaarenenumad kui saatusekaaslased läänes ja idas? Seda põhjust ei ole olemas.

Pööripäeva päike

Observatoorium (ld observare ‘vaatlema’) tähendab paika, kus tehakse astronoomilisi ja ka loodusvaatlusi (jääolud, lainekõrgus, tuulesuund merel…). Saaremaise võimaliku observatooriumi vaatlussektor avaneb põhjakaarde, algselt merele, mis praegu asub keskmest ca 1 km kaugusel. Keskus paikneb ligi kolmel hektaril, kui arvestada aga ka võimalikku muinassadamat ja üht-teist muudki ülimalt intrigeerivat, hõlmab kogu kompleks ruutkilomeetreid.

Põhiasimuudid (põhi-lõuna, ida-lääs) on paika pandud kiviridade ja kiviringide abil, sh suvise pööripäeva aegne päikeseloojang ja talvise pööripäeva päikesetõus. Suvise/talvise pööripäeva päikesetõusu ja
-loojangu suunad ongi müütilises kontekstis kõige tähtsamad, nende järgi on orienteeritud kõik kuulsad päikesepühamud – Egiptuse templid, Stonehenge Inglismaal, New Grange Iirimaal, Machu Picchu Lõuna-Ameerikas.

Egiptuses tervitas tõusvat päikest vaarao, loojuva päikese saatis pidulikult ära vaarao õde/abikaasa (saaremaisele vaaraole viitab kroonik Henrik). Inkade päikesepojad kogunesid rongkäigus väikesele platvormile, et saada osa loojangurituaalist. Midagi sarnast võis toimuda Saaremaal: küla poolt madala kivireaga ääristatud teed pidi võidi tulla jaaniõhtul pidulikus protsessioonis merekaldale päikest ära saatma.

Päike loojus võimalik et täpselt üht konkreetset kivirida pidi, peatudes hetkeks viimase suure kivi otsas taeva, maa ja mere piiril, tekitades kivi ümber kiirteoreooli. Ühtlasi hakati kohe ootama tõusvat päikest, tantsivat päikest – kogu Euroopas teati, et päike tantsib tõustes, eriti jaanipäeva- ja jõuluhommikul.

Keskset kivi [tõenäoliselt päevapööramiskivi, mille külge seotakse kiiri pidi sümboolselt kinni pööripäevapäike – et ta n-ö üle piiri ei läheks, mis ähvardaks kaosega (vrd Intihuatana Machu Picchus)] on vähemalt kaks korda üritatud tulega purustada. Enamjagu megaliite näib aga olevat lihtsalt külili lükatud, võimalik, et ka ideoloogilistel põhjustel – kui, siis on selle hävitustööga igatahes kõvasti vaeva nähtud.

Tervendav vägi

Selle muinasobservatooriumi puhul võib olla ühtlasi tegu ka tervenduskompleksiga. Teatud kivi(ringi)del on tundlike inimeste kinnitusel selgesti tunnetatav tervistav mõju. Kivistruktuur kui ühenduslüli mikro- ja makrokosmose vahel, saavutamaks kooskõla kõiksusega?

Taevatähtede ja pööripäevapäikese tõusu-loojangupunktide ning kuuliikumise järgi orienteeritud kiviringid ja üksikud suured kivid võivad kujutada endast taevapildi koopiat, n-ö maatriksit, mis, sattudes kindlal aastaajal / kuupäeval / kellaajal koherentsi kosmilise kvant- resp. infoväljaga, avab hetkeks n-ö värava.

Võimalik, et kiviridade abil saab lisaks teatud tähtpäevadele jmt määrata ära need hetked, mil see maatriks töötab kõige tõhusamalt – et tagada korrastava ja tasakaalustava kosmilise energia voog kogukonna jaoks elulistel eesmärkidel: tervendamine, viljakus, kogukonna sidusus. Inimeste heakäekäigu nimel oli eluliselt vajalik teada täpset aega rituaalide läbiviimiseks.

Kuivõrd need kivistruktuurid asusid algselt mere kaldal, hilisemal karjamaal, ja huumuskiht praktiliselt puudub, on nad jäänud maaparandusest puutumata. Praeguseks on eraalgatuslikult õnnestunud võsast ja metsatihnikust välja puhastada vähemalt kuus kiviringi ja mitmeid kiviridasid, mis koosnevad eri värvi (hallid, punakad, mustad) ja eri suuruses (meeter-poolteisest kuni saunakõrgusteni) kividest, aga samuti üksikuid suuri kive, mil näib olevat omaette kultuslik tähendus; lisaks ka endise, võimalik et tervendava allika asukoht.

Mis tuleks kõigepealt ära teha?

Nüüd on kõige tähtsam ja kiireloomulisem töö viia läbi põhjalikud mõõdistused. Koostada kompleksi täpne plaan (mõõtkava + samakõrgusjooned) ja kaar-distik, panna paika kivistruktuuride endisaegne täpne asend mere kaldal, mis võimaldaks määratleda nende asutamisaega – s.o muistne rannajoon neist aegadest, kui need kivistruktuurid kõige tõenäolisemalt rajati.

Teostada arhiiviuuringud (sh koha-ajaloolised); koguda materjale teiste vastavate kivistruktuuride kohta Saaremaal; jätkata videovõtteid ning metsaharvendus- ja puhastustöid; hakata üksikuid iseloomulikumaid pikali lükatud megaliite tagasi püsti upitama – aga ettevaatlikult, sest kivi külje all võib olla säilinud orgaanikat või üht-teist muud sellist, mis võiks kaasa aidata dateerimisele.

Võimaluse korral raiuda sisse sihte, et teha kiviread nähtavaks. Siis võib juba mõelda teatud tähtpäevade, näiteks talvise/suvise pööripäeva rituaalide läbiviimisele (talveöös kumavad tuled kiviridade peal; loojuv päike täidab tumedasse metsa raiutud ligi kilomeetri pikkuse koridori heleda kiirgusega). 

Töötada välja üldkontseptsioon, et otsustada, kuidas edasi toimida. Kas arendada välja rahvusvaheline turismi- või loodushariduskeskus või jätta see objekt esialgu üksnes väheste pühendatute teada? Eesmärk – et saaks lõpuks alustada tõsiseid kompleksseid arheoloogilisi, astronoomilisi, etnoloogilisi, geoloogilisi, energeetilisi jmt uuringuid.

Karl Kello
Kristliku kultuuriloo magister


Üleskutse: teeme Saaremaa muinasobservatooriumifondi

On ettepanek luua selle muinasobservatooriumikompleksi arendustegevuseks fond, olgu sel nimeks siis kas või “Saaremaa Stonehenge”, eesmärgiga täpselt välja selgitada, millega on ikkagi tegu. Hiljem võib sellest fondist välja kasvada mis tahes – sihtasutus, mittetulundusühing, osaühing, turismiettevõte, õppe-teaduskeskus, loodusmuuseumi filiaal, aga ka mõttekaaslaste ühendus või lihtsalt üks väärikas muinsuskaitse- ja turismiobjekt.

Paigutame Saaremaa maailmakaardile ka selles mõttes, et see polnud kiviajal mingi kauge ja maailmast äralõigatud kolgas, kuhu juhuslikult kukkus maha Kaali meteoriit, vaid täiesti tasemel kultuurikeskkond. Muinasobservatoorium kuulub võrdväärsena ühtsesse auväärsesse jadasse Kaali kraatrite, Karja kiriku, Kuressaare linnuse, Panga panga, Salme muinaslaeva, Angla tuulikute, Tuiu muistse rauasulatuskeskusega, kujutades endast otsekui aegade sidet; otsekui esivanemate kätt, mis sirutub kiviajast välja tänasesse päeva. Meie kohus on see vastu võtta, mitte tagasi tõugata.

Oma Saar, tutvunud kohapealse olustiku ning ettepaneku autori eelnevate ja käsilolevate kirjatöödega, nõustub, et see on täiesti tõsiselt võetav idee. Enesest mõista hoiame pühapaiga asukoha esialgu saladuses. Selleks on ka põhjust. Fondi tegevuse eduka käivitumise korral tutvustame oma lugejaid järjepidevalt uuringute seisuga, sh autoriteetide arvamusega. Aasta pärast saab objekt n-ö avalikustamisküpseks, ühtlasi valmib siis rikkalikult illustreeritud vastavasisulise trükise käsikiri.

Head saarlased! Kellel on tõsist tahtmist muinasobservatooriumifondi loomisele õlg alla panna või leidub muid asiseid ideid selle nn Saaremaa Stonehenge’i uurimis- ja arendustegevuse rahastamiseks, palume võtta ühendust Oma Saare toimetusega aadressil omasaar@omasaar.ee . Saame kokku ja arutame asja.

Print Friendly, PDF & Email