Ametikool õpetas töötutele eesti keelt (5)

Eile lõppes Kuressaare ametikoolis 200-tunnine eesti keele kursus töötutele, kaheksast alustanust jõudis lõpuni neli.

“Need, kes korralikult kohal käisid, on jõudnud päris kaugele,” hindas vene keele baasil läbi viidud kursuse lõpetanute keeleoskust õpetaja Maiju Zuping. “Tase, millelt alustasime, oli ka erinev, mõni õpilane ei osanud enne kursust üldse eesti keelt.”

Ametikooli täiend- ja ümberõppe koordinaatori Ade Toomanni sõnul jäi ühel inimesel kursus pooleli tervislikel põhjustel. “Kolm pidas kursust liiga raskeks, aga keeleõpe ongi raske.”
Kursuse lõpetanud on vanuses 28 kuni 56 aastat.

“Hetkeolukord tööturul on väga keeruline – töötuid on palju, kuid vabu töökohti väga vähe. Kui eesti keelt ei oska, on veel raskem tööd leida,” ütles Kairi Käsk Eesti töötukassa Saaremaa osakonnast.
Käski sõnul osaleb töötukassa pakutavatel koolitustel 10–12% töötutest.

“Paljud inimesed on tööturukoolitustest huvitatud, osavõtt kursustest on aktiivne ja koolituse katkestajaid õnneks vähe. Samas on aga niisuguseid n-ö mitteaktiivseid töötuid, kes avaldavad soovi tööturukoolitusel osaleda, kuid kui koolituse algusaeg kätte jõuab, leiavad nad põhjuse, et mitte õppida.”
Koolitust rahastas Eesti töötukassa EL Euroopa Sotsiaalfondi tööhõiveprogrammi “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine aastatel 2007–2013” vahenditest.

Print Friendly, PDF & Email