Pressiülevaade: See rahutu august!

Pressiülevaade: See rahutu august!

 

Täna algas suvehooaja viimane kuu. Miskipärast on inimkonna ajaloos just see kuu toonud endaga kaasa palju ebameeldivaid üllatusi (majandus- ja rahanduskriisid ning sõjad ja valitsuste kukkumised).

Sel nädalal avaldas Londoni päevaleht The Guardian lühikokkuvõtte augustikriisidest uusimas ajaloos. Täpsustuseks niipalju, et ajalehe toodud loetelu pole kaugeltki ammendav.

1914: Esimese maailmasõja algus

Pärast seda, kui Serbia rahvuslased olid mõrvanud Austria-Ungari troonipärija ertshertsog Franz Ferdinandi, esitas Viin Belgradile ultimaatumi. Investorid sattusid paanikasse ja börsid üle kogu maailma sulgesid uksi – esimest korda 1773. aastast alates peatas oma tegevuse Londoni börs. Lõppkokkuvõttes kuulutas Austria-Ungari Serbiale sõja, viimasele tuli aga appi Venemaa, mistõttu Saksamaa kuulutas 1. augustil sõja Venemaale.

1931: suur valitsuskriis Suurbritannias

Suurbritanniasse saabus ülemaailmse majanduskriisi haripunkt. Et vältida pankrotti, pidi riigikassa võtma laenu USA-lt ja Prantsusmaalt. Sellest hoolimata hakkasid investorid naelsterlingeid müüma, mistõttu Inglise valuuta järsult nõrgenes.

Leiboristist peaminister Ramsey MacDonald (pildil) võttis kasutusele erakorralised abinõud, et vähendada eelarve kulusid, sh vähendati töötu abiraha, mis tekitas lõhe parteis. Kuningas George V lükkas tagasi peaministri erruminekupalve ja tegi ettepaneku moodustada koalitsioonivalitsus liberaalide ja konservatiividega. Tagajärjeks oli, et MacDonald visati parteist välja, Suurbritannia aga loobus kullastandardist ja lasi rahvusvaluuta ujuvale kursile.

1990: Iraagi vägede sissetung Kuveiti

Juba aastaid kestnud hõõrumised Kuveidi ja Saddam Husseini juhitud Iraagi vahel tõid endaga kaasa laiaulatusliku sõjategevuse Pärsia lahe piirkonnas. Pärast seda, kui ÜRO julgeolekunõukogu võttis vastu resolutsiooni nr 661, mis kehtestas Bagdadi suhtes majandussanktsioonid, tõusid maailmaturul järsult nafta hinnad. USA ja Suurbritannia külmutasid nende pankades olevad Iraagi varad. Lõppkokkuvõttes viidi ÜRO juhtimisel läbi operatsioon Kõrbetorm ja Kuveit vabastati 1991. aasta veebruariks.

1998: Venemaa maksejõuetus

Olles saanud suuri kahjusid 1997. aasta Aasia majanduskriisi tõttu, sattus Jeltsini juhitav Venemaa 1998. aastal makseraskustesse. Seepärast oli Venemaa keskpank 14. augustil sunnitud rubla devalveerima, kusjuures lühiajaliste võlgade ja riiklike obligatsioonide teenindamine peatati. Välisinvestorites tekitas see samm tõelise šoki. Rubla kurss ja Venemaa tähtsamate kompaniide aktsiate hinnad langesid katastroofiliselt. 21. augustil suvepuhkuselt naasnud parlament nõudis president Jeltsini erruminekut.

2007: ülemaailmse finantskriisi algus

Ajal, mil sajad pankurid nautisid oma luksuslikel jahtidel suvepuhkust, ei helistanud neile keegi ega teatanud Prantsuse ühe suurema panga BNP Paribas avaldusest. Nimelt 9. augustil teatas see pank investoritele, et neil pole võimalik võtta välja raha kahest tema hallatavast fondist, kuna “finantsturgude likviidsus on peaaegu täielikult haihtunud”.

Paari nädala pärast langes alanud paanika ohvriks Briti pank Northern Rock, kellele tõttas appi valitsus. Et hoida likviidust, paiskasid Euroopa Keskpank ja USA Föderaalreserv närvilisele turule enam kui 90 miljardit dollarit. Kuid 17. augustil teatas Föderaalreserv intressimäära langetamisest 5,75 protsendipunktini.

Lisagem siia veel 1939. aasta augusti, mil Natsi-Saksamaa ja stalinlik Nõukogude Liit allkirjastasid kurikuulsa Molotov-Ribbentropi pakti, mis andis rohelise tule Teise maailmasõja vallapäästmiseks, ning loomulikult ka 2008. aasta augusti, mil algas sõjategevus Kaukaasias.
Jääb vaid loota, et 2009. aasta august kujuneb palju rahulikumaks. Eks näe.

Print Friendly, PDF & Email