Jõustunud seadusemuudatus kiirendab looduskaitseliste maade menetlustoiminguid

Jõustunud on looduskaitseseaduse muudatused, mis võimaldavad kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasjaga maaomanikel osaleda riigimaa müügioksjonitel ja maksta enampakkumisel võidetud maatüki eest neile kuuluvate looduskaitsemaadega.

Juuli alguses jõustunud seadusemuudatuste kohaselt võib riigile kuuluva kinnisas-ja enampakkumise võitnud isik taotleda riigilt ostetava kinnisasja maksumuse tasaarvestamist temale kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega.
Kui isikule kuulub mitu looduskaitsealust maad, siis vajaduse korral on võimalik nende maade väärtus liita, et maksta enampakkumisel riigi maa eest.

“Kuna riigi rahalised vahendid on piiratud, siis selline tasaarvestamine võimaldaks looduskaitseliste piirangutega kinnisasja omanikel saada kiiremini oma valdusesse maad, millel on võimalik tavapärane maakasutus,” märkis maa-ameti peadirektori asetäitja kt Anne Toom. “Samas on võitja ka riik, sest kiireneb piirangutega kinnisasjade omandamine ning enampakkumiste kaudu saab rohkem riigile mittevajalikku maad käibesse anda – see kõik omakorda elavdab majandust,” täpsustas ta.

Enampakkumisel on tasaarvestamine lubatud, kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omandamise menetluses on välja selgitatud, et kinnisasi kuulub riigi poolt omandamisele. Tasaarvestamise taotlus tuleb esitada keskkonnaministeeriumile kirjalikult kahe nädala jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Tasaarvestamise taotluses tuleb märkida kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja nimi, katastritunnus ning hinnanguline väärtus.

Tasaarvestamist taotlevale isikule kuuluva kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus määratakse looduskaitseseaduse § 20 lõike 3 alusel kehtestatud korras.
Juhul kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus on väiksem kui enampakkumisel müüdava riigile kuuluva kinnisasja väärtus, hüvitatakse väärtuste vahe rahas.
Kui kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtus on aga suurem kui enampakkumisel müüdava riigile kuuluva kinnisasja väärtus, ei hüvita riik väärtuste vahet.

Enampakkumisel omandatava kinnisasja väärtuse ja kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja väärtuse tasaarvestamise otsustab keskkonnaminister kolme kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates.

Juhul kui enampakkumisel omandatava kinnisasja maksumus tasaarvestatakse kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja maksumusega, kustutatakse kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja omaniku avaldus pärast kinnisasjade võõrandamislepingute sõlmimist omandamiseks tehtud avalduste nimekirjast.

Enampakkumiste teated ilmuvad maa-ameti koduleheküljel www.maaamet.ee , samuti avaldatakse enampakkumisteated ajalehtedes.

Keskkonnaministeerium

Print Friendly, PDF & Email