Vastukaja: Riik kavandab hanget Ruhnule laeva ehitamiseks (2)

Oma Saar 14. ja 15. juuli

Saare maavalitsus ei eksita maakonna inimesi ei Ruhnu saare transpordiühendustes, ei muudes maavalitsuse kompetentsi kuuluvates küsimustes. Maavalitsus on varasemalt teinud omalt poolt kõik Ruhnu laevaühenduse lepingute täitmiseks.

Saare maavalitsus on loonud laevaühendused Ruhnu saarega ja töötab sobiva laevaühenduse arendamisel. Lepingu lõpetamise algatas AS Saaremaa Laevakompanii ühepoolsete nõuetega lepingutingimuste muutmiseks, mitte maavalitsus. Selguse mõttes esitame protsessi kronoloogia:

1. 19.12.2008 kirjas nr 1-7/299 esitas AS Saaremaa Laevakompanii (edaspidi nimetatud SLK) avaliku liiniveo lepingute nr 3-74 (Roomassaare–Ruhnu) ja 60-74 (Pärnu–Ruhnu) ühepoolse ülesütlemisteate.

2. 7.01.2009 kirjas nr 10-2/2266 lükkas Saare maavalitsus ülesütlemise tagasi, viidates asjaolule, et lepingu p 6.3.10 sätestab tellija ühepoolse õiguse lepingu ülesütlemiseks ning osundas asjaolule, et antud juhul on tegu halduslepinguga, mille ühepoolne lõpetamine vedaja poolt ülesütlemisavalduse esitamisega ei ole lubatud.

3. 30.01.2009 kirjas nr 1-7/34 SLK esitas SLK tingimused lepingu jätkamise osas. Tingimusteks olid lepingute tähtaegade ühtlustamine, kulude arvutamise metoodika muutmine ja riikliku toetuse suuruse muutmine. Esimest kahte tingimust ei olnud võimalik õiguslikult täita ning riikliku toetuse tõstmine saab toimuda ainult välistingimuste muutustest tingitud kulude kasvust, mitte laeva remondist tulenevast kulubaasi suurenemisest. Samas puuduvad maavalitsusel riigieelarvelised rahalised vahendid toetuse suurendamiseks.

4. Toimus neli poolte kohtumist kuupäevadel 15. jaanuar, 22. jaanuar, 12. veebruar ja 2. märtsil, mille tulemusel otsustas Saare maavalitsus lepingud AS Saaremaa Laevakompanii poolse rikkumise tõttu lõpetada, mida tehti Saare maavanema 19. märtsi 2009 korraldusega nr 231.

5. SLK esitas 16. aprillil kaebuse Tallinna halduskohtu Pärnu kohtumajale, soovides nimetatud korralduse õigusvastaseks tunnistamist lepingu lõpetamise õigusliku aluse osas.

Hetkel on ruhnlaste ja Ruhnu turistide esmane liikumisvajadus tagatud 8-kohalise lennukiga, mis teeb kuni 12 edasi-tagasi reisi nädalas. Osa reise on seni jäänud toimumata reisijate puudumise tõttu. Samuti toimuvad kord kuus suuremahuliste kaupade veoks reisid OÜ Kihnu Veeteed parvlaevaga Amalie, mis võtab peale kuni 50 reisijat. Lisaks on kasutatud vajadusel Roomassaare suunalt laeva Arabella.

Saare maavalitsus

Print Friendly, PDF & Email