Üks naine saunas rääkis! (10)

Üks naine saunas rääkis!

 

Millest naised saunas räägivad? Oh, teemade nimekiri saaks pikk. Meestest räägitakse, lastest, kehakaalust, lõksutatakse naabritest ja tuttavatest, kirutakse ilma ja elu. Saab ühtlasi selja puhtaks ja suu ka. Kas Euroopa Parlamendi valimistest ka saunas räägitakse? No ikka räägitakse.

Manage oma silme ette kaks saare naist saunalaval paksu auru sees, millest midagi ega kedagi läbi ei paista. Ühtäkki kandub jutt valimistele.

“Näe, mul poiss sai ehitusel kogu aeg 30 000 krooni, nüüd on palk vaevalt 10 000, kas need eurovalimised kellegi palka tõstavad? Vaevalt küll! Mina seda valima ei lähe.” – “A näe, mul maal naabrimees peab veiseid, kogu aeg saab mingeid toetusi selle eest, et tal lehmad roogu näksivad mere ääres. Euroopa Liit annab.” – “A mis mul sinu naabrist, mul veiseid pole ja mereranda ka pole!” arvab esimene. Samas lajatatakse kerisele vett ja kuum peletab kuulaja välja.

Valikuvabadus on privileeg

Vaba ühiskonna üks suuremaid privileege on valikuvabadus. See annab ka vabaduse valima minna või minemata jätta. Miks on siiski mõtet minna valima Euroopa Parlamenti? Mis asja nad seal ajavad meie huvides? Tahan rääkida kolmest teemast, mis on iga Eesti inimese jaoks olulised Euroopa Liidu kontekstis.

Euroraha on Eestisse tulnud palju. Võtame kas või Kuressaare linna. Kui poleks olnud Euroopa Liitu ja Euroopa struktuurifondide raha, poleks meil kaunist mereäärt, päevakeskust, poleks prügimäe asemel kaunist golfiala, ujumiskõlblikku merevett, rääkimata suuremahulisest vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusest. Need on üksnes mõned näited.

Kas pole tore, et puhta joogivee ja kanalisatsioonitorustiku saavad ka need linnakodanikud, kes siiani pidid neid elulisi asju arhailisel moel ajama – veeämbrite ja -püttidega. Kuna oleme Läänemere-äärne riik, siis oleme lähitulevikus kaasatud Läänemere strateegia rakendamisse. See dokument, mis käsitleb Läänemere piirkonda Euroopa Liidus ühe eelis-
arendatud piirkonnana, toob kaasa ka rahastamisprogrammi.

Valides Euroopa Parlamenti, aitame kaudselt kaasa, et sealt tulev arendusraha jõuab tulevikus ka Läänemere ühele kaunimale saarele – Saaremaale. Võtame kas või turismivaldkonna. Läänemere merelised ühendused on vähemalt Saaremaa jaoks praegu kasutamata potentsiaal. Õnneks on tahe ühendada näiteks Gotland, Saaremaa ja Läti Kurzeme piirkond muutunud väga konkreetseks. Kui Euroopa raha abiks poleks, oleks keeruline isegi selliseid mõtteid mõlgutada.

Madal sündimus

Väga paljusid Euroopa Liidu liikmesriike ühendab üks kurvastav tõsiasi. Sündimus on madal. Ühiskonna tasakaalu jaoks on oluline, et noorem ja vanem põlvkond oleksid arvuliselt võrreldavad. Nii lihtsakoeline, kui see ka tundub, kuid tulevaste pensionäride, kelle hulka ka mina varsti kuulun, pensioni maksavad ju meie lapsed ja lapselapsed.

Kui neid on vähe, pole ka suurt pensioni loota. Küllap peab kogu Euroopa Liit kaaluma tõsiselt ja ühiselt vanemahüvitise ja lastetoetuse teemat. Isiklikult toetan emapalga tähtsust ja võimalikku positiivset mõju kogu Euroopa Liidu tasandil. Miks tõepoolest ei võiks emapalk olla väga sümboolselt kogu Euroopa Liitu ühendav teema.

Praegusel ajal, mil majandusolukord on keeruline kogu maailmas – palgad langevad, toodangut ei osteta, tööd jääb vähemaks –, on neid, kes tahavad üldises pingelises olukorras mõnele üksikule ettevõtlusvaldkonnale privileege luua.

Pääs Euroopa turule

Sellised protektsionistlikud meeleolud võimenduvad alati, kui elu läheb majanduslikult raskeks. Kuid küsigem endalt, et kui su toodangut turg nii väga ei vaja, kas ei peaks tootmist ümber korraldama ja toodangut ostjale vastuvõetavamaks tegema, selle asemel et tootmist vägisi püsti hoida.
Igatahes on Eestist valitavatel parlamendisaadikutel suur vastutus selles osas, et meie ettevõtjatel ja põllumeestel oleks võrdne juurdepääs kogu Euroopa turule ja nad ei peaks alla jääma suurte ja vägevate kaitstud majandusele.

Mu meelest mõjub naiste jutt veenvalt mitte ainult saunalaval, vaid ka Euroopa Parlamendis. Eriti kui tagataskus on välisministri kogemus nagu Kristiina Ojulandil. Ju te ikka valima lähete?

Kui tahate näha, millise loovuse, energia ja meeskonnavaimuga peaks Euroopa Liidus asja ajama, minge vaadake Kuressaare tantsukompanii Semiir esinemist.

Print Friendly, PDF & Email