Töötuse tõus ähvardab üürivõlgnike armeega (2)

Korteriühistute liidu Kuressaare büroo prognoosib, et praegu veel vaid paari ühistut puudutav üürivõlgnevuste probleem pääseb sügisest paisu tagant valla ja muutub üleüldiseks.

“Elanike majanduslik olukord halveneb pidevalt,” tõdes Eesti korteriühistute liidu Kuressaare büroo juhataja Valdek Kraus. Tema sõnul on praegu kümnetesse tuhandetesse küündivate üürivõlgnevustega probleem paaril Kuressaare ühistul, kus töötuks jäänud majaelanikud on makseraskustes ega suuda oma kommunaalkulusid tasuda.

Samas on ühistud võtnud maja renoveerimiseks pangalaenu ja kui inimesed oma osa ei maksa, ei suudeta enam ka laenumakset teenindada. Kraus ennustab, et taoliste ühistute arv võib sügisel veelgi kasvada.
Soovides ennetada tõsisemat olukorda, mis võib tekkida järgmisel kütteperioodil, tõstatas Kraus teema ka Kuressaare linnavolikogu linnakodaniku komisjoni koosolekul, rõhutades, et võlglaste probleemiga tuleb tõsiselt tegeleda.

Valdek Krausi teeb eriti murelikuks just see, et suvi elatakse küll üle, kuid tema sõnul läheb asi hullemaks sügisel, kui tulevad juurde suuremad soojuse- ja elektriarved.
Kraus soovitab inimestel tõsiselt mõelda ja analüüsida oma majanduslikku olukorda. Ta tõi näite, et paljud elavad näiteks üksinda neljatoalises korteris. “Inimesed ei tohiks muutuda oma korteri orjaks,” ütles Kraus, soovitades säärasel juhul suuremast korterist väiksemasse kolida.

Ka mitmed linnakodaniku komisjoni liikmed kinnitasid koosolekul, et elanike majanduslik olukord on halvenenud. Komisjoni koosoleku protokollist võib koguni lugeda sellistest juhtumitest, kus “lapselapsed peksavad pensionäridest vanavanematelt raha välja”.

Kuressaare Elamute Hoolduse juhatuse liige Hain Vaher kinnitas Oma Saarele, et praegu veel suurt probleemi ei ole, kuid ka neil on läinud raskemaks inimestelt raha kätte saada.
“Nii hulluks veel läinud ei ole, et see asi hakkaks meie igapäevast majandustegevust häirima,” lisas Vaher. Ühelegi majale nad teenuste osutamist veel katkestanud ei ole.

Hain Vaher rääkis, et inimestel ei ole ju võlgnevusi ainult kommunaalteenuste eest. Paljudel on ju ka pangalaenud peal ning eelkõige üritatakse maksta pangale ja elektri eest, mis muidu välja lülitatakse. “Panka peab tavainimene suuremaks ohuallikaks kui majahaldusfirmat,” tõdes Hain Vaher.

“Ainuke võimalus ongi leida koos võlgadesse sattunud inimesega lahendus, kuidas asjast välja tulla,” sõnas Vaher, paludes ühtlasi makseraskustesse sattunud inimestel oma murest rääkima tulla, sest siis saab üheskoos lahenduse leida. Vaheri sõnul on ka neid kliente, kes lülitavad mobiilid välja, keeravad ukse lukku ja üritavad end ära peita.

Print Friendly, PDF & Email