Briti õpetajaid üllatas ametikoolis praktika osakaal

Sel nädalal tutvusid teeninduserialade õpetamisega Kuressaare ametikoolis Suurbritannia õpetajad, keda üllatas praktilise tegevuse osakaal õppetöös ning õppetundide maht.

“Teil saadakse aru, et kutseõppes peab käed külge panema,” ütles John Liversidge Londonist. “Meie õppetöö on olnud teoreetilisem. Kui ma aastaid tagasi kutsehariduses alustasin, siis oli meil sama palju praktilist tööd nagu teil praegu, ja ma arvan, et see on õige.”

Brittide sõnul on Suurbritannias koolinädala pikkus kutsekoolides viimaste aastakümnete jooksul kahanenud 30 õppetunnilt 16-ni. Õppemahu vähenemise põhjuseks tõid nad raha kokkuhoiu. “See, kui palju teie õpilased tööd saavad teha ja kas või välispraktikatel käia, jättis meile väga hea mulje,” ütles Liversidge.

Eesti põhikoolile vastav Northumberland Park Community School Põhja-Londonis on juba kümmekond aastat pakkunud oma õpilastele võimalust ühel päeval nädalas lisaks igapäevasele kooliprogrammile ametit omandada.

Alates 14. eluaastast saavad õpilased valida kümne eriala vahel. “Oleme kohaliku kutsekooliga oma tunniplaanid nii ühildanud, et näiteks 14-aastased noored saavad seal eriala õppimas käia kolmapäeviti ja 16-aastased reedeti,” sõnas Northumberland Park’i kooli juhtõpetaja Maroulla Dean. “Koostöö on olnud väga edukas.”

Soov lisada erialade hulka ka restoraniteenindus oligi Saaremaale tuleku põhjuseks. Visiiti rahastati EL-i kutseharidusprogrammi Leonardo da Vinci toel.
Brittide sõnul on praktiliste erialade õppimise võimalus parandanud õpilaste käitumist ja õpimotivatsiooni. “Õpilased saavad teha asju, mis neile meeldivad ja millega nad hästi hakkama saada,” ütles Dean. “Nad näevad võimalust kutsekoolis edasi õppida, mis annab neile reaalse võimaluse tööd leida, sest neil on vastavad tööoskused.”

Deani sõnul on huvi selliseks koostööks mõlemapoolne: põhikool saab suurendada oma õpilaste valikuvõimalusi, kutsekooli jaoks on tegu lisasissetulekuga, mida põhikool õpetamise eest maksab.
Liversidge’i sõnul on Briti kutsehariduse osakaalu viimase kahekümne aasta jooksul kärbitud ning seetõttu on puudus mitmetest ametimeestest.

Print Friendly, PDF & Email