Esita avaldus magistriõppesse! (5)

Ülikoolide keskuse läbi viidud uuringust, milliseid uusi magistriõppeprogramme Saaremaal vajatakse, selgus, et huvi tuntakse majanduse, juhtimise ja sotsiaaltöö magistriõppe õppekavade vastu.

Praeguseks on kõige kaugemale jõutud sotsiaaltöö magistriõppe osas. Mai alguses alustatud läbirääkimistel Tallinna ülikooli sotsiaaltöö instituudiga võeti sihiks, et õppekava vastaks nii kohalike omavalitsuste kui ka erinevate asutuste (sh koolide ja tervishoiuasutuste) sotsiaaltöötajate vajadustele. TLÜ soovitas valida rakendusliku sotsiaaltöö õppekava.

Õppekava maht on 120 EAP-d, õppeaeg 2 aastat, õppekava täies ulatuses läbinud õppijad saavad sotsiaalteaduste magistri kraadi. Põhiline õppetöö toimub Kuressaares, loengute ja muude õppevormide kõrval saab kasutada ka e-õpet. Õppimine on tasuline.

Tallinna ülikool on koostöös ülikoolide keskusega valmis õppetööga alustama juba sügisest 2009. Peamine kriteerium rühma avamiseks on õppijate arv, mis peab olema vähemalt 15.

Rakendusliku sotsiaaltöö magistriõppe Saaremaa rühma registreerimise tähtaeg on 5. juuni. Lisainformatsiooni jagan lahkelt e-posti teel yks@tt.ee või telefonidel 45 39 839, 52 24 499.

Maie Meius
SA Ülikoolide Keskus
Saaremaal juhataja

Print Friendly, PDF & Email